5 februari 2014

PvdA wil ondertekening wietmanifest

Vanavond gaat gemeenteraadslid Saami Akrouh de gemeenteraad van Hilversum oproepen om het wietmanifest te ondertekenen. Inmiddels heeft Saami Akrouh al de steun van D66 gekregen voor de in te dienen motie en D66 gaat de motie mee ondertekenen. Wij vinden dat Hilversum actief moet mee doen in deze discussie, ook in Hilversum veroorzaakt de scheiding tussen de zogenaamde voor- en achterdeur tussen verkoop en teelt van wiet teveel overlast en onveiligheid in Hilversum

Wietmanifest, voor betere veiligheid en betere kwaliteit

De PvdA vindt het wietmanifest een uitstekend initiatief, de wietteelt veroorzaakt momenteel heel veel criminaliteit en ellende. In talloze gemeenten is er sprake van illegale wietteelt, met hieraan gekoppeld politieoptreden, onveiligheid in woningen of bedrijfspanden en soms ook vervelende toestanden, zoals woninguitzettingen. Daarom is de beantwoording van de vraag noodzakelijk, of wietteelt niet gereguleerd moet worden toegestaan. Ook in de bewaking van de kwaliteit van de verkochte producten in de koffieshops is via legale teelt veel meer te bereiken.                                                                    

De Motie van vanavond: Burgemeester tekent het wietmanifest

De gemeenteraad in vergadering bijeen op woensdag 5 Februari 2014.

Overwegende dat:

  • De regulering van de wietteelt momenteel slechts bij de verkoop, maar niet bij de wietteelt plaatsvindt;
  • De wietteelt hierdoor nauwelijks te controleren valt en in het criminele circuit plaatsvindt;
  • Wietteelt voornamelijk plaatsvindt in de buurten en wijken van Hilversum;
  • Er een toename is van het aantal wietplantages in Hilversum;
  • Hierdoor ook grote veiligheidsrisico’s ontstaan voor omwonenden;
  • Een groot deel van onze politiecapaciteit verloren gaat aan het handhaven van het gedoogbeleid;
  • Er op 31 januari 2014 een conferentie is georganiseerd over de wietteelt;
  • Er hierbij 35 gemeenten het zogenoemde wietmanifest hebben ondertekend, waarin de 2e kamer wordt opgeroepen de teelt van softdrugs te reguleren;

Verzoekt de burgemeester:

  • Zich aan te sluiten bij het manifest en het manifest zo spoedig mogelijk te ondertekenen;
  • De raad te informeren zodra het manifest is ondertekend.

En gaat over tot de orde van de dag.

Wij verwachten een overweldigende meerderheid

Eigenlijk zie wij het vanavond helemaal zitten, het kan niet anders over een geweldige meerderheid van de gemeenteraad wil ook de ondertekening van het wietmanifest. De argumenten voor de verbetering van de veiligheid en kwaliteit en tegen het verder vergroten van de criminele invloeden zijn ons inziens ruimschoots aanwezig. De huidige situatie biedt teveel onwenselijke situaties en dit moet doorbroken worden

Hans Haselager