10 maart 2014

Nog steeds steun voor opvang probleemjongeren in de wijk

Afgelopen week is er een stelling voorgelegd aan het Panel van 1.000 Hilversummers. Graag delen we de resultaten met u.

De stelling

De stelling van deze maand was:

“De opvang van probleemjongeren moet niet in een woonwijk, maar op een meer afgelegen plek buiten de bebouwde kom.”

Stelling leidt tot verdeelde meningen

Er zijn 175 stemmen uitgebracht. 215 deelnemers aan het panel hebben de peiling wel bekeken maar niet gestemd. 836 deelnemers heeft de peiling niet bekeken.

Er is als volgt gestemd:

  • Helemaal mee eens 14%
  • Mee eens 26%
  • Mee eens, noch mee oneens 14%
  • Mee oneens 31%
  • Helemaal mee oneens 15%

Nog ruimte voor nuance

De scores zijn zeer uiteenlopend; het is een onderwerp dat forse discussies kan oproepen. Dat bleek ook uit de persoonlijke reacties die we hebben ontvangen naar aanleiding van de stelling. Respondenten maakten zich zorgen om het gebrek aan nuance in deze discussie, benadrukten dat iedereen zich wel moet beseffen dat het om kwetsbare mensen gaat en vonden het jammer dat de stelling tegenstellingen opwerpt.

Wij herkennen de reacties sterk in de discussie zoals die nu ook bij Ascensio Zorg aan het Achterom speelt. Het is een moeilijke balans tussen enerzijds de kwetsbaarheid van de bewoners in de instelling en anderzijds bewoners van de buurt die zich niet meer lekker voelen in hun eigen buurt. Gelukkig is er in deze discussie plaats voor nuance. De uitkomsten van de stelling weerspiegelt goed het gevoel in de buurt van Ascensio, met een meerderheid die zoekt naar oplossingen waarbij dit soort instellingen in de buurt kunnen blijven bestaan.

Doe ook mee aan het panel van 1.000 Hilversummers

Wilt u ook deelnemen aan het panel of reageren op de stelling? Wij horen graag hoe u over dit onderwerp denkt. U kunt een e-mail sturen naar 1000hilversummers@pvdahilversum.nl.