11 januari 2014

Nieuwjaarsreceptie PvdA 2014

(speech voorzitter afdeling zoals uitgesproken op de Nieuwjaarsreceptie hedenavond)

Graag heet ik u namens het bestuur van de PvdA Hilversum van harte welkom op deze nieuwjaarsreceptie.

Als ik u het getal 66 noem, waar denkt u dan aan?

Inderdaad. Nog 66 dagen te gaan tot de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 19 maart. Deze nieuwjaarsreceptie staat aan de vooravond van de komende campagne. Nog 66 dagen te gaan tot het feest van de democratie, om dat feest ook een feest voor de Partij van de Arbeid te maken, 66 dagen van campagne voeren, van heel veel gesprekken met heel veel mensen op straat, van duidelijk maken dat de Partij van de Arbeid het verschil maakt in Hilversum. Het verschil maakt door ambitie, hard werken en met de poten in de modder staan. Het André Louwenverschil maakt door niet te accepteren dat er geen werk is voor iedereen, door niet te accepteren dat kinderen gepest worden of zonder diploma van school gaan, door niet te accepteren dat goede gezondheidszorg een luxe artikel wordt, door niet te accepteren dat de economie dicteert dat het milieu belast moet worden zoals nu het geval is,  door niet te accepteren dat regels en structuren mensen in de weg staan. Het verschil maakt door realisme  en ambitie hand in hand te laten gaan, door niet weg te kijken, door niet voor populistische praat of obligate oppositie te kiezen, maar door vuile handen te maken en moeizame compromissen te sluiten.  Vuile handen, moeizame compromissen, maar wel met een helder doel voor ogen: een maatschappij waar iedereen trots op kan zijn, jong en oud, ziek en gezond, rijk en arm, homo en hetero; een maatschappij die activeert en vernieuwt, die kansen maar ook beschutting en bescherming biedt.

Over 66 dagen zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Begin december hebben we een mooi verkiezingsprogramma vastgesteld. Met royaal meer dan 66 beloften aan elke Hilversummer. Ik mag het straks aan u uitdelen. We hebben een ijzersterke kandidatenlijst, met meer ijzersterke kandidaten mogelijk dan er gemeenteraadszetels zullen worden behaald. Dat is enerzijds een luxeprobleem, anderzijds ook een bron van teleurstelling. Maar wat het vooral is, is dat het het bewijs is van de kwaliteit van de PvdA. Waar andere partijen moeite hebben om überhaupt kandidaten te vinden, daar heeft de PvdA een aantal kandidaten van 25 of meer.

Ervaren kandidaten, een zeer ervaren lijsttrekker en bij de eerste acht op de kandidatenlijst 5 mensen met ervaring in de gemeenteraad, maar ook een sterke vernieuwing: met nieuwe enthousiaste kandidaten op de plaatsen 2, 4 en 6 op de lijst.

De uitdagingen voor de nieuwe fractie zijn niet gering. De decentralisatie van rijks- en provincietaken naar de gemeente is in volle gang. En zullen meer noden met zich brengen dan budgetten om ze te ledigen. En dus moet goed gekeken worden naar efficiency in het algemeen en het bijzonder naar de schaal waarop de nieuwe taken moeten worden verricht. Dat is ook uit democratisch oogpunt van belang. Want wat heb je als gemeenteraad precies in de melk te brokkelen als beleid en uitvoering op een grotere schaal plaatsvinden dan die van de eigen gemeente. Er zijn nu 403 gemeenten in Nederland. Moeten dat er 66 worden? Dat is misschien wat al te ruig, maar dat er wat moet veranderen in de richting van grotere gemeenten, dat staat voor mij wel vast.

Dames en heren, er zijn nog 66 dagen te gaan. Ik wil hier op deze plaats graag de fractie, mijn medebestuursleden en alle andere vrijwilligers, samen helaas toch flink minder dan 66 mensen, alle mensen die zich in het afgelopen jaar hebben ingespannen in onze afdeling – voor het raadswerk, voor de permanente campagne, voor de totstandkoming van verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst – ontzettend hartelijk bedanken. Ik wens iedereen in de komende twee maanden enorm veel succes bij het voeren van de campagne. Het verhaal wat we te vertellen hebben ligt hier in deze doos. Daar kunnen we alvast trots op zijn. Maar veel belangrijker dan de woorden in dit verkiezingsprogramma, zijn de daden die erop volgen. Daden die het verschil maken. Daden die gedragen worden door ambitie, lef en gezond verstand van onze mensen in de frontlinie. En dan denk ik toch in de eerste plaats aan jou, Hans, ik wens jou als fractieleider heel veel inspiratie en energie om jouw ploeg aan te voeren naar een klinkende verkiezingsuitslag.  Op de steun van het bestuur en hopelijk heel veel andere vrijwilligers, kun je alle 66 dagen, maar ook daarna, rekenen. Ik heb voor jullie allemaal tenminste 66 goede wensen, maar kort samengevat komt het erop neer, dat ik jullie allemaal hier en alle andere leden van de PvdA in Hilversum die hier niet zijn een heel gelukkig, gezond en succesvol 2014 toewens.

André Louwen
voorzitter PvdA Hilversum