17 december 2014

Nieuwe themagroepen PvdA Hilversum gestart

De mensen die op donderdagavond 27 november de kou en de regen trotseerden hebben de start meegemaakt van 4 themagroepen. Op maandag 22 december komt de eerste themagroep Armoede en inkomen al bij elkaar.

Het weer had beter mogen zijn en de opkomst groter. Maar deze omstandigheden deden niets af aan het enthousiasme waarmee 4 actieve PvdA-leden hun ideeën voor een themagroep presenteerden aan het selecte publiek.

De thema’s die werden besproken geven een mooi beeld van de zaken die de gemiddelde PvdA’er, voor zover die bestaat natuurlijk, bezig houden. Aan de ene kant is dat de zorg voor een eerlijke verdeling van de middelen in onze samenleving: de zorg, de participatie van alle groepen in de samenleving, en het armoede- en inkomensbeleid. Aan de andere kant is er aandacht voor hoe het nu verder moet met onze partij, naar aanleiding van het onlangs verschenen rapport Politiek van Waarde. Daarnaast is er nog de zorg voor de ontwikkelingen op het gebied van technologie en arbeid en de effecten hiervan op onze samenleving.

Transitie van de zorg & de participatiewet
Per 1 januari 2015 is de decentralisatie van een deel van de zorg en de invoering van de participatiewet een feit. Herman van Dijk start begin 2015 met een themagroep Zorg en participatie, die zowel de lokale als de nationale ontwikkelingen gaat volgen.

Politiek van Waarde
Femke van Drooge is een van de meeschrijvers aan Politiek van Waarde, het rapport van de commissie Hamming. Hierin staat de cultuur binnen onze partij centraal. Femke start begin 2015 in Hilversum met een themagroep naar aanleiding van dit rapport.

Armoede & inkomen
Rob Beker springt al jarenlang in de bres voor Hilversummers die maar moeilijk rond kunnen komen en bijvoorbeeld aangewezen zijn op de voedselbank. Op maandag 22 december vindt de eerste bijeenkomst van de themagroep Armoede & inkomen plaats.

Technologie & arbeid, impact op de sociaaldemocratie
Theo Huibers hield een bevlogen betoog over de gevolgen van de huidige en toekomstige technologische ontwikkelingen (robotisering, automatisering) en de invloed daarvan op de arbeidsmarkt. Begin 2015 start hij hier een themagroep over, waarbij een van de focuspunten de impact van deze ontwikkelingen op de sociaaldemocratie is.

Aanmelden
Hebt u interesse in één van deze thema’s, meld u dan aan bij de desbetreffende personen of bij secretariaat@pvdahilversum.nl.