22 april 2015

Hilvertshof ondergaat metamorfose

Het zal u vast opgevallen zijn, maar winkelcentrum Hilvertshof ondergaat momenteel een flinke metamorfose. Het uiteindelijke resultaat moet er voor zorgen dat het winkelcentrum weer een toonbeeld wordt voor de gehele regio. Licht, lucht en ruimte zijn daarin de belangrijkste veranderingen. Harde vierkante vormen maken plaats voor ronde vormen met veel glas. Ook wordt een aantal vloeren opengebroken, waardoor hoogte en licht de ruimte krijgen. Hoewel er na de verbouwing minder winkels te vinden zullen zijn in het Hilvertshof, wordt het winkeloppervlak wel iets uitgebreid. Tijdens de verbouwing blijft het winkelcentrum gewoon open. Het vernieuwde Hilvertshof wordt eind 2016 opgeleverd.

Winkelcentrum wordt gefaseerd verbouwd

Om het winkelcentrum open te houden tijdens de herontwikkeling, wordt het centrum gefaseerd verbouwd. Het is een bouwkundig complex traject dat vraagt om een creatieve en gedegen aanpak. Om overlast zoveel mogelijk te beperken, wordt een deel van de werkzaamheden buiten de openingstijden van het winkelcentrum uitgevoerd. Het is dan ook zaak om het winkelend publiek en de winkeliers zo min mogelijk te belemmeren en goed op de hoogte te houden van de voortgangen.

Ook buitenkant Hilvertshof wordt vernieuwd

De verbouwing gebeurt in diverse fases. De start wordt gemaakt in de kern van het winkelcentrum, waar constructieve aanpassingen plaatsvinden. Tevens worden hier roltrappen verplaatst en de nieuwe liften geplaatst. In een volgende fase volgt de ingang aan de Kerkstraat, die verbreed wordt en een geheel nieuwe gevel krijgt. In de laatste fase worden nieuwe looproutes gemaakt, waardoor er een driesprong ontstaat en alle winkels in één oogopslag te zien zijn.