23 juni 2014

Hilversummers betalen teveel afvalstoffenheffing

 Elk jaar betaalt u afvalstoffenheffing, dat is nodig om het huisvuil op te halen en te verwerken, het liefst duurzaam natuurlijk! In Hilversum wordt dit uitgevoerd door de Gewestelijke Afvalstoffen Dienst (GAD). Niets mis mee, maar elk jaar houdt het GAD heel veel geld over, ook is een kleine reserve nodig om schommelingen in uw tarief tegen te gaan, maar inmiddels is de reserve opgelopen tot enkele miljoenen.
PvdA steunt Hart voor Hilversum in haar betoog!
Collega raadslid Karin Walters heeft deze zaak tot in detail doorgenomen en de PvdA steunt haar in het betoog om de teveel betaalde belasting terug te geven aan de Hilversummers, 50 euro is voor de hilversummers, die het financieel toch al heel zwaar hebben een heleboel geld! Wij zien geen enkele noodzaak om dit geld niet te willen teruggeven aan de hardwerkende hilversummers, die al vaak heel veel belasting moeten betalen. In onderstaande tekst kunt u lezen, waarom Karin Walters, vindt dat deze centjes terugmoeten naar de Hilversummers, de PvdA steunt haar hierin.
Het betoog van Karin Walters:
 Al jaren houdt het regionale GAD geld over op het verwijderen van afval. Dat geld gaat terug naar de gemeente Hilversum, maar nog niet naar u. Hart voor Hilversum vindt dat het tijd is voor een eenmalige teruggave aan de burgers!
Elk jaar betaalt u afvalstoffenheffing op uw woonlastennota. Voor meerpersoonshuishoudens is dat 290 euro per jaar. De gemeente mag dit geld bij u innen, als het niet meer is, dan de feitelijke kosten. Uit een recente rechtszaak, die een burger heeft aangespannen, blijkt dat de gemeente Hilversum al jaren teveel int. De rechter heeft eind april uitgesproken dat de gemeente in 2012 teveel in rekening gebracht heeft bij de burger: 290 euro i.p.v. 264 euro. Dat scheelt 26 euro!Ook over 2013 en 2014 lopen er nu rechtszaken en bezwaren. Dikke kans dat de gemeente die ook gaat verliezen, omdat de gemeente de overschotten die ze van het GAD terugkrijgt, niet direct teruggeeft aan de burgers. Eind 2014 zal de “reserve egalisatie afvalstoffenheffing” opgelopen zijn tot maar liefst 3 miljoen euro! Geld van de burgers. VVD-wethouder Mooijen uit het vorige college wilde het wel terugbetalen, maar heel erg langzaam: elk jaar zou u 2% minder afvalstoffenheffing gaan betalen, zodat hij er lang goede sier mee kon maken.Hart voor Hilversum vindt het tijd voor actie. Op grond van de wet moet de gemeente in rekening brengen wat het kost en mag ze maximaal 10% teveel heffen. De rechter heeft duidelijk gemaakt dat Hilversum zich niet aan deze wet heeft gehouden. Dus willen we dat er NU geld terug gaat naar de burgers.

Om wethouder Jaeger (D66) van Financiën te helpen, hebben we voor de bespreking van de Kadernota een uitgewerkt, realistisch voorstel naar de raad gestuurd: Dit jaar geven we 1,5 miljoen euro terug aan de burgers. Dat komt volgens onze voorlopige berekeningen neer op zo’n 50 euro voor meerpersoonshuishoudens, 40 euro voor tweepersoonshuishoudens en 30 euro voor eenpersoonshuishoudens. En dan geven vanaf volgend jaar elk overschot van het GAD direct in het jaar erop terug aan de burger door het tarief van de afvalstoffenheffing te verlagen.

Veel partijen vonden dit een passend voorstel. Bij de raadsvergadering op 2 juli zullen we een motie indienen voor deze eenmalige teruggave op uw bankrekening, nog dit jaar.

Afval is grondstof. Trouw scheidt u uw afval: groen en grijs afval houdt u apart, papier en glas brengt u weg en sinds kort heeft u zakken vol plastic afval. Goed voor het milieu. Maar dit behoort ook goed zijn voor u! Het GAD houdt steeds minder restafval over, dat tegen hoge kosten verbrand moet worden. Het scheiden van afval maakt de afvalverwerking goedkoper. Dat is uw verdienste, voor het milieu en uw portemonnaie!