20 februari 2014

Herdenk de Februaristaking

Op dinsdag 25 Februari wordt in Amsterdam de Februaristaking herdacht. Joke Koningh, voorzitter van het comité Herdenking Februaristaking 1941, opent de herdenking om 16.45 uur bij het monument de Dokwerker in Amsterdam. De Februaristaking is ook voor Hilversum een bijzonder moment in de geschiedenis. Want ook in Hilversum waren er dappere Hilversummers die meededen aan de Februaristaking.

Unieke daad van solidariteit

De Februaristaking was een unieke daad van solidariteit met de vervolgde Joodse bevolking. Zo staat wereldwijd de staking bekend die in februari 1941 uitbrak in Amsterdam, de Zaanstreek, Hilversum, Utrecht, Haarlem, Velsen en Weesp. Vele tienduizenden burgers deden eraan mee. De Februaristaking kon het uitmoorden door de nazi’s van ruim 100.000 joodse Nederlanders niet voorkomen. Wel werd deze actie een inspiratiebron voor verzet en voor medemenselijkheid.

Actief burgerschap blijft hard nodig

Na de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog is er gelukkig veel veranderd: discriminatie vanwege ras of afkomst, godsdienst, (politieke) levensovertuiging, geslacht en seksuele geaardheid is in Nederland verboden. Bijna alle landen hebben de verklaring van de rechten van de mens ondertekend.

Maar met de naleving van die mensenrechten is het in veel landen nog droevig gesteld. Dagelijks worden mensen onderdrukt, gemarteld en vermoord. In Nederland steken antisemitisme en vreemdelingenhaat af en toe de kop op. Er is dan ook geen reden om achterover te leunen. Actief burgerschap blijft hard nodig!

Op dinsdag 25 februari 2014 komen betrokken en actieve Nederlanders bijeen in Amsterdam op het Jonas Daniel Meijerplein om de Februaristaking te herdenken en de stakers te eren. Stakers die ook in Hilversum deze dappere daad uitvoerden. Iedereen is welkom bij de herdenking en het defilé langs het monument de Dokwerker.