18 januari 2014

Geef uw mening in het Panel van 1.000 Hilversummers

De PvdA staat midden tussen de Hilversummers, wij zijn altijd benieuwd naar uw mening of ideeen, daarom ben ik enorm blij dat ik u op de hoogte mag brengen van een nieuw initiatief van uw lokale PvdA, namelijk ‘Het panel van 1.000 Hilversummers’! Op deze wijze geven wij u digitale invloed op onze gemeentepolitiek. Waar andere partijen nog in de 20ste eeuw zijn blijven steken, heten wij u welkom in de 21ste eeuw!

PvdA is volop in de buurt aanwezig

Dagelijks onderhouden onze fractieleden vele contacten met bewoners, verenigingen, stichtingen en bedrijven. De afgelopen weken heeft u ons kunnen vinden in Kerkelanden, in Seinhorst en vandaag bij de C1000 in Noord. De komende weken zullen wij weer alle wijken af gaan om met mensen in gesprek te raken. Dit om te weten wat er speelt en wat u belangrijk vindt, zodat wij hier invulling aan kunnen geven en op kunnen komen voor uw belangen. Om de mensen in Hilversum goed te vertegenwoordigen moet je in contact blijven met elkaar. Maar wij leven in het volle besef, dat we niet elke Hilversummer kunnen bereiken, uiteraard hebben wij deze ambitie wel, maar af en toe slipt er wel eens een Hilversummer langs ons heen, daarom hebben wij dit nieuwe initiatief ontwikkeld.

Invloed op de lokale democratie vanaf de bank

Dit nieuwe initiatief heet : ‘Het panel van 1.000 Hilversummers’. Dit is een initiatief om met elkaar in gesprek te blijven en u te betrekken bij wat er zich op politiek gebied afspeelt. Het betreft een frequent terugkerende opiniepeiling waarin u wordt gevraagd te reageren op een stelling over een onderwerp die actueel in de gemeente speelt, of in de nabije toekomst belangrijk zal worden. De uitkomsten worden door de fractie gebruikt voor bijvoorbeeld stellingname in het debat, of om moties in te dienen. Hiermee kunt u invloed uitoefenen op het toekomstige beleid van Hilversum. U hoeft hiervoor niet de gang naar het grote gele raadhuis te maken, of een veel te ingewikkelde inspraakavond te bezoeken, nee dit kan gewoon vanaf de mooie huisbank met uw iPad; zo oefent invloed uit op de lokale democratie zonder al te grote inspanningen!

Iedereen mag deelnemen

Wilt u ook deelnemen? U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar 1000hilversummers@pvdahilversum.nl. U ontvangt dan maandelijks een uitnodiging tot deelname. Als u niet meer deel wilt nemen kunt u zich in de mail direct afmelden. Graag zie ik uw aanmelding tegemoet, zodat we samen kunnen werken aan een nog mooier Hilversum.