20 maart 2015

Ex-clienten Ascensio zetten eerste juridische stappen

De gemeente Hilversum heeft op 03 Maart gesproken met de ex-clienten van Ascensio. De PvdA wil dat de gemeente Hilversum oog heeft voor de problemen die de ex-clienten van Ascensio kunnen ondervinden bij het zoeken van alternatieve huisvesting en de problemen die deze mensen hebben bij de zorgverzekeraar. Ook het Persoon Gebonden Budget blijkt juist voor deze mensen een grote valkuil te kunnen zijn,  want juist in de periode dat zij bij Ascensio gehuisvest waren, werd deze PGB veel te makkelijk gegeven en hierdoor werd mogelijk misbruik door bijvoorbeeld Ascensio wel heel makkelijk in de hand gewerkt

De brief aan de gemeenteraad

Geachte leden van de Raad,

Op 3 maart heeft Achmea een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd voor ex-clienten van Ascensio. Gemeente Hilversum heeft bij de organisatie van deze bijeenkomst ondersteunt. Naar aanleiding van de bijeenkomst is een collectief ontstaan dat de belangen vertegenwoordigd van de ex-clienten. Van dit collectief weten we dat zij de eerste juridische stappen hebben gezet. Verder vragen zij aandacht voor dit vraagstuk bij de landelijke politiek en media.

Desgevraagd zal onze gemeente duidelijk maken dat de kern van het probleem lijkt te zijn dat personen de beschikking over een PGB hebben gekregen, terwijl zij deze verantwoordelijkheid niet aan kunnen. Voor deze doelgroep is het in onze ogen is het ook goed dat de wetgeving rond PGB is aangepast. Voor de betreffende personen komt de aanpassing echter te laat. Het zou goed zijn als er voor hen een passende oplossing wordt geboden.

Ons college heeft op 2 februari 2015 Ascensio aangekondigd dat zij een last onder dwangsom op zal leggen als de organisatie er niet voor zorgt dat er een veilige leefsituatie binnen de panden aan het Achterom ontstaat. In de periode na deze aankondiging zijn er veel bewoners uit deze panden verhuisd naar plekken waar zorg wordt geboden door gecontracteerde zorgaanbieders. Er wonen nu vrijwel geen personen meer in de panden aan het Achterom. Het directe gevaar van een grote groep bewoners in een pand zonder passende begeleiding is daardoor afgewend. Een eventuele last onder dwangsom is daardoor niet langer van toepassing.

Gemeente Hilversum ziet risico’s in de leegstand van de panden aan het Achterom. Ik zal daarom met de eigenaar in overleg treden en hem waar mogelijk ondersteunen bij het vinden van een alternatieve huurder.

In ons college is afgesproken dat ik projectwethouder ben voor het dossier Ascensio.

Ik vertrouw erop u zo voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Erik van der Want
Wethouder zorg