12 januari 2013

Discussie over vliegveld gesloten!

In de raadsvergadering van woensdag jl. heeft de gemeenteraad van Hilversum een dikke streep gezet onder de discussie over vliegveld Hilversum. Alle partijen, behalve Hart voor Hilversum, zijn niet tegen de woningbouw van onze buren de gemeente Wijdemeren, maar stellen als voorwaarde dat geen verharde start- of landingsbaan op vliegveld Hilversum wordt aangelegd.

Wat is de toekomst van vliegveld Hilversum?

Dat heel veel Hilversummers duidelijkheid wilden, werd ons de afgelopen weken duidelijk, daarom was een uitspraak van de gemeenteraad noodzakelijk. Dit is de reden waarom de PvdA de motie om het vliegveld te houden zoals het nu is heeft ondertekent en mede-ingediend in de Hilversumse gemeenteraad. Ook bleek dat de maatschappelijke discussie in Hilversum nog niet was verstomd met het intrekken van het discussievoorstel van het college van burgemeester en wethouders. In het ingetrokken voorstel was een wijziging van het banenstelsel en een verharding van de start- of landingsbaan voorgesteld. Vele Hilversummers waren er nog niet gerust op en wilden van de politieke partijen, graag weten hoe ze er over dachten, politieke actie geboden dus, afwachten had geen zin meer en woensdagavond kwamen de politieke partijen tot een uitspraak. De PvdA heeft besloten om het vliegveld te laten zijn zoals het nu is. Een leuk, gezellig en rustiek vliegveldje waar je op zondagmiddag gezellig naar de zweefvliegtuigen en de kleinschalig aangedreven motorvliegtuigen kan kijken. Wat ons betreft blijft het zo en wordt het contract weer op dezelfde wijze met 10 jaar verlengd.

Verkeersontsluiting in overleg met Hilversum

Een tweede hete aardappel op het politieke bord van de Hilversumse politici was de verkeersontsluiting die nodig is bij de bouw van de woonwijk Ter Sype. Vele waanbeelden werden al op de politieke tafel gelegd, een tot vierbaans aangelegde Noodweg en ook de Zuiderheideweg werd uit de politieke archieven gehaald. Allemaal niet aan de orde natuurlijk, dat is onze mening. In het besluit van de gemeenteraad is nu ook opgenomen dat de eventueel benodigde verkeersontsluiting alleen toegestaan wordt in overleg en overeenstemming met de gemeente Hilversum. In onze optiek is het best mogelijk om een eventuele woonwijk Ter Sype te onsluiten via het bestaande wegennet. Hier zijn geen nieuwe wegen door de natuur voor nodig!

Nou maar afwachten of het allemaal nog serieus wordt

Zoals ik u al eerder schreef op onze PvdA website, is het nog maar de vraag of deze discussie nog een serieus vervolg krijgt. Het is al jaren (ruim 22 jaar inmiddels!) stil rond het bouwplan Ter Sype en voorlopig is de enige ontsluiting die nodig is een landbouwhek, benodigd voor de trekker van boer Jansen en zijn mooie zwartwitte Friese melkkoeien. Ook heeft de huidige vastgoedcrisis geen positieve effecten op de bouwdrift in Nederland. Tevens is de gemeente Wijdemeren alleen maar boos en is communiceren niet opgenomen in de Wijdemerense reglementen van orde. Kortom we wachten nu maar af of het ooit serieus wordt, maar wij zijn duidelijk! Het vliegveld blijft het vliegveld en de ooit voorspelde Boeing 747 (die er toch nooit zou kunnen landen) kan weer richting Schiphol.