2 januari 2013

De lichtpuntjes van 2013

Natuurlijk wil ik u allereerst, namens de Partij van de Arbeid in Hilversum, het allerbeste wensen voor 2013, in volle gezondheid en in harmonie met uw familie en vrienden. Het beeld voor 2013 is momenteel somber, de kranten en de televisie melden ons onophoudelijk deze berichten en daarom wil ik samen met u, vooral kijken naar de lichtpuntjes van 2013.

Recessie, werkloosheid, dalende huizenprijzen en inflatie

Het is heel wat, als je het zo op een rijtje zet, de verwachtingen voor 2013. De recessie duurt voort, de werkloosheid zal stijgen, de huizenprijzen zullen verder dalen en de inflatie zal hoger zijn dan de loonsverhoging (zo je die al krijgt). Kortom rijker zullen we er financieel niet op worden in 2013! Ook in Hilversum zijn de parameters voor de economie niet geweldig, onze mediasector staat zwaar onder druk vanwege rijksbezuinigingen, de corporaties hebben het zwaar en ook de voorzieningen van de gemeente Hilversum staan zwaar onder druk vanwege teruglopende vergoedingen vanuit het rijk en de provincie. Kortom je raakt bijna teneergeslagen voordat het jaar begint, maar dat zou toch wel heel zonde zijn!

Want werkgelegenheid krijgt weer prioriteit

Het is in de ogen van de Partij van de Arbeid juist belangrijk dat we in deze moeilijke en ingewikkelde tijden niet bij de pakken gaan neerzitten. Ook op gemeentelijk niveau doen we al een hoop en kan er ook in 2013 nog veel worden aangepakt. Zo heeft onze PvdA wethouder Jan Rensen diverse werkgelegenheidsprojecten in de steigers gezet (zoals bijvoorbeeld de club van 1000 en de  buurtondersteuning). Maar ook de inzet van het college van burgemeester en wethouders voor behoud van de mediasector in Hilversum verdient steun. Momenteel zet het college van burgemeester en wethouders zich in om de VARA en BNN te behouden voor Hilversum; de VARA en BNN dreigen naar het grote en boze Amsterdam te verhuizen. In onze ogen zijn ze tien keer beter af in het ontspannen, gemoedelijke en altijd gastvrije Hilversum en ik weet zeker dat Jan Rensen en Pieter Broertjes ze dit elke dag vertellen! Maar denk bij werkgelegenheid ook aan het vestigen van zorgpark Monnikenberg, met ons nieuwe ziekenhuis, juist dit biedt heel veel werkgelegenheid voor de toekomst met veel werkgelegenheid voor de Hilversummers.

Inzet voor voorzieningen in de buurt en overleg met onze corporaties

Gelukkig ligt het bewijs op straat, om de lichtpuntjes voor 2013 te zien, zoals het verbeteren van voorzieningen in de buurt. Kijk naar Lopes Dias, in Hilversum Noord, waar volop aan de woondienstenzone gebouwd wordt, maar ook in Hilversum Zuid waar een hele nieuwe Egelantier verschijnt met allerlei voorzieningen die van belang zijn voor de hele wijk. Natuurlijk het verhaal voor 2013 is niet alleen maar rozegeur en manenschijn, er liggen ook grote uitdagingen, de volkshuisvesting heeft het moeilijk, de ontwikkelingen staan onder druk en de corporaties trekken zich terug uit de bouw. Maar juist met de corporaties moet de gemeente schouder aan schouder nadenken over nieuwe afspraken om  toch betaalbare woningen te behouden of te ontwikkelen voor jongeren die zich willen vestigen, om ouderen die willen doorstromen naar een kleinere woning en gezinnen die niet in staat zijn om een woning in Hilversum te kunnen kopen toch te helpen!

Wij zullen weer keihard voor u aan de slag gaan in 2013!

De PvdA beseft dat we in een moeilijke tijd leven, waarin de economische vooruitzichten somber zijn, maar wel in een tijd waarin de PvdA zich op gemeentelijk niveau keihard inzet voor de juiste zaak! Vanuit onze positie in de gemeenteraad, in goede en solide samenwerking met het college van burgemeester en wethouders, een college dat de PvdA opnieuw kritisch opbouwend zal ondersteunen in 2013, zullen wij ons blijven inzetten voor de verdere hervormingen en verbeteringen van het cultuurveld in Hilversum, de veiligheid van Hilversum heeft een positieve impuls gekregen, maar het kan nog veel beter, want de burgemeester wil juist met gemeenteraad verder overleggen en besluiten nemen om Hilversum nog veiliger te maken. Het onderwijs vraagt ook om aandacht, zodat schoolkinderen niet meer in een gymzaal onderwijs moeten krijgen, maar middels investeringen in de onderwijssector willen wij, onderwijs blijven geven waar we trots op kunnen zijn in Hilversum. Zie de nieuwbouw van de Aloysius, de investeringen in het Comenius college en het voornemen om Hilverstheem/Beatrix en de Da Costa school te bouwen. Allemaal politieke beleidsvelden die belangrijk zijn voor alle Hilversummers. Daarom kunt opnieuw op ons rekenen in 2013, u kunt ons altijd benaderen, op straat, via twitter, via de email of via ons ombudsteam. De PvdA is er klaar voor in 2013 en u kunt op ons rekenen!