23 februari 2015

De Februaristaking: Hilversummers een moedig volk!

In de Tweede Wereldoorlog heeft Hilversum de Duitse bezetting van zeer dichtbij meegemaakt. Zo was ons eigen raadhuis (zwart gecamoufleerd) het hoofdkwartier van de Duitse Wehrmacht. Hilversum kende voor de Tweede Wereldoorlog ongeveer 600 joodse families; na de Tweede Wereldoorlog bleken de meeste families omgekomen te zijn in Duitse concentratiekampen. In Hilversum waren er echter een heleboel mensen die de Jodenvervolging niet accepteerden en actief deelnamen in het verzet. Dat verzet in Hilversum begon op 25 februari 1941. Een datum dat voor de geschiedenis van Hilversum in het geheugen gegrift blijft.

De Februaristaking in Hilversum

Op 26 februari 1941 namen Hilversumse werknemers deel aan de (tweede dag van de) Februaristaking tegen de Jodenvervolging. Onder meer de Nederlandse Seintoestellenfabriek (NSF) liep leeg en er gingen bij dat bedrijf alleen al bijna 3.000 mensen de straat op, maar ook arbeiders van metaalbedrijf Ensink, verffabriek Ripolin, de melkfabriek en andere bedrijven namen deel. In het centrum van de stad ontstond een stoet van volgens sommigen 10.000 mensen die zich naar het nieuwe raadhuis bewoog. De stoet werd daar tegengehouden door gewapende Duitse militairen en keerde terug. De gemeente werd daarvoor met ingang van 1942 beboet met de heffing van een extra belasting van 2,5 miljoen gulden.

Het verzet bleef actief

In Hilversum waren enige verzetsgroepen actief, waarvan een deel verraden werd en leden ervan geëxecuteerd, waaronder acht medewerkers van de Nederlandse Seintoestellenfabriek. Ook de Albrechtgroep werkte met enkele verkenners in Hilversum, en bereikte onder meer dat het landgoed met de Duitse commandobunker van de opperbevelhebber van de Wehrmacht in Nederland, generaal Blaskowitz (‘Blaskowitzbunker’) werd gebombardeerd. Ook was actief de groep U61, naar het adres Utrechtseweg 62, waar een dominee woonde. Ook van deze groep werden een aantal mensen verraden en afgevoerd of geëxecuteerd. Hilversum mag trots zijn op deze verzetsgroepen en gelukkig zijn er dan ook vele straten in (vooral Hilversum Noord) vernoemd naar deze verzetshelden.

Een officiële herdenking van de Februaristaking is op zijn plaats

In Hilversum vindt er nu een eigen officiële herdenking van de Februaristaking. Op de Kerkbrink wordt donderdag om 17.00 uur voor het eerst stilgestaan bij de staking. Sprekers zijn Arthur Graaff (zoon van één van de stakers), burgemeester Pieter Broertjes, prof. Kees van der Pijl en Bianca Verweij (SP). Een initiatief dat de PvdA van harte aanmoedigt, waarbij wij hopen dat veel mensen op donderdag om 17.00 uur a.s. op de Kerkbrink aanwezig zullen zijn.