7 maart 2013

College maakt plan voor behoud oude Aloysius

Het college van burgemeester en wethouders heeft een plan gemaakt om de oude Aloysius te behouden. Ook de omgeving van de oude Aloysius aan de Prins Bernardstraat en de Schapenkamp wordt meegenomen. De PvdA is heel enthousiast over dit plan en is heel blij dat het college deze politieke handschoen heeft opgepakt en dit stukje historisch en beeldbepalend Hilversum wil behouden.

Wethouder Jooren-van der Boor: “Oude Aloysius blijft behouden”

College stelt nota van uitgangspunten vast

In december heeft het St. Aloysius College haar intrek genomen in het nieuwe schoolgebouw. De gemeente is van plan het voormalige schoolgebouw, de oude Aloysius, te verkopen. Hiertoe heeft het college van Burgemeester en Wethouders voor dit gebouw en de omgeving een nota van uitgangspunten gemaakt. Wethouder Jooren-van der Boor: “Met deze uitgangspunten wordt duidelijk neergezet dat het de moeite waard is om in deze omgeving te investeren. Hier is echt iets moois van te maken zonder dat de karakteristieken van de Aloysius en omgeving verloren gaan.”

De oude Aloysius

De oude Aloysius is een beeldbepalend onderdeel van de rooms-katholieke enclave die hoort bij de St. Vituskerk. De gemeente wil de identiteit en de betekenis van het gebied behouden en versterken. Daarom wordt het voormalige Aloysiusschool aangewezen als gemeentelijk monument. De uiterlijke verschijningsvorm is het belangrijkste element dat behouden moet blijven. Ook de hal is van cultuurhistorische waarde en dient in de toekomst bij voorkeur als entree gebruikt te worden. Het karakteristieke pand kan voor veel verschillende doelen gebruikt worden. Het gebouw leent zich bijvoorbeeld goed voor een levendige invulling, waaronder maatschappelijke bestemmingen zoals onderwijs, sociaal culturele, religieuze, sportieve en medisch sociale doelen. Het pand is ook geschikt voor creatieve bedrijvigheid en wonen. Dan moet wel het bestemmingsplan aangepast worden. Hiervoor moeten er aparte procedures worden doorlopen.

De woningen

Naast het oude Aloysius staan zes woningen en een voormalige smederij. De woningen behouden hun woonfunctie. Werk-aan-huis en zorg-aan-huis is ook mogelijk. De voormalige smederij behoudt de bestemming bedrijf. Op deze locatie is eventueel een nieuwe ontwikkeling mogelijk: een nieuw gebouw van maximaal drie bouwlagen met een kap dat aansluit bij de stedenbouwkundige uitstraling van de oude Aloysius. De grote monumentale boom, die staat tussen de huidige woningen en de oude Aloysius, blijft behouden.

De oude begraafplaats

De oude begraafplaats wordt op termijn ingericht als park. Hiervoor moet nog een plan gemaakt worden. Direct belanghebbenden worden hier te zijner tijd over geïnformeerd. Uitgangspunt is dat zoveel mogelijk bomen blijven staan. Het doodgravershuisje is een karakteristiek onderdeel van het park en blijft behouden.

Nieuw en oud wordt aan elkaar verbonden!

Dankzij deze plannen worden nieuwbouw en cultuurhistorie aan elkaar verbonden. Dit college van burgemeester en wethouders heeft oog voor investeringen in onderwijs en behoud van de cultuurhistorie in Hilversum. Tevens wordt door dit plan van aanpak ook een herbestemming van het oude Aloysius mogelijk gemaakt en leegstand voorkomen! De PvdA complimenteert het college met deze daadkracht!