Het PvdA Ombudsteam

Het PvdA Ombudsteam, samen komen we eruit

Loop je vast in de papierwinkel? Staat de financiële nood je aan de lippen? Vind je geen gehoor voor je klachten? Ruzie met je huisbaas of gemeente? Overlast of juridisch getouwtrek? Het Ombudsteam staat klaar om je te helpen. Gratis en zonder verplichtingen.

Wij staan klaar om je te helpen. Dat kan gaan om ingewikkeld gedoe met uitkeringen, WMO-aanvragen, toeslagen, schuldhulphulpsanering of gebrekkige huisvesting. Maar ook om zaken dichtbij huis zoals overlast en burenruzies. Of om iets wat in je wijk speelt en de gemeente zou moeten oplossen.

Het Ombudsteam wijst je graag de weg in de wirwar aan regelingen, bijvoorbeeld op financieel gebied. Denk aan belastingen, banken, toeslagen, uitkeringen en schulden. Als je in een regeling ergens tegenaan loopt, helpen we je graag. Ook als je denkt dat je de dupe bent van bepaalde regels. Het Ombudsteam weet ook de weg naar de politiek.

De PvdA heeft landelijk bijna 200 lokale Ombudsteams. Daarvan is Hilversum een van de actiefste. In de tien jaar van zijn bestaan vonden meer dan 1.000 Hilversummers hun weg naar het team. Ook onze PvdA Tweede Kamerfractie heeft een Ombudsteam. Als daar aanleiding toe is, stelt de fractie zaken aan de orde in een debat of worden er Kamervragen gesteld.

Het PvdA Ombudsteam bestaat uit vrijwilligers die de weg weten bij instanties als de gemeente, UWV, woningcorporaties, scholen, zorginstellingen, SVB en de Belastingdienst. Als we zelf niet kunnen helpen verwijzen we door en staan je zonodig ook dan bij.

Waar, wanneer en voor wie?

Het Ombudsteam is er echt voor iedereen. En nee, je hoeft geen lid te zijn van de PvdA en er zelfs niet op te stemmen. Het Ombudsteam is er voor alle inwoners van Hilversum en directe omgeving.

Waar en wanneer?

  • De eerste en derde woensdagavond van de maand houdt het Ombudsteam spreekuur in wijkgebouw Lopes Dias aan de Lopes Diaslaan 213 in Hilversum Noordoost, van 19.30 tot 21.00 uur.
  • Iedere eerste en derde donderdagavond van de maand is er spreekuur in wijkgebouw St. Joseph aan de Minckelersstraat 71 in Hilversum Oost van 19.30 tot 21.00 uur.

Voor deze spreekuren hoef je geen afspraak te maken. Het PvdA-Ombudsteam is per e-mail bereikbaar via [email protected] en telefonisch via 06 861 341 48.

Maar let op: in de maanden januari, juli en augustus en december zijn er geen spreekuren. We zijn dan wel telefonisch te bereiken: 06 861 341 48.

Om onze cliënten zo goed mogelijk te helpen moeten wij soms persoonsgegevens verwerken. Het PvdA ombudsteam gaat hier zorgvuldig mee om, zodat je privacy en vertrouwen gewaarborgd blijft. In de privacyverklaring kun je hier meer over lezen:

PvdA Ombudsteam privacyverklaring >Veelgestelde vragen (FAQ’s)

Wie zitten in het PvdA Ombudsteam?
Het Ombudsteam bestaat uit de volgende kanjers:

 

Kan ik zonder afspraak langskomen?
Ja, dat kan tijdens de spreekuren.

Zijn er kosten verbonden aan het inschakelen van een ombudsteam?
Onze hulp is geheel kosteloos, waardoor degenen die beschikken over weinig financiële middelen ook op ons kunnen rekenen.

Moet ik PvdA-lid zijn om hulp te vragen?
Nee, ook wanneer je geen lid bent van de PvdA kan je onze hulp vragen. Iedereen mag en kan bij ons aankloppen.

Hoe werkt dat? 
Het Ombudsteam kijkt bij welke instantie jouw zaak moet worden aangekaart. Zo nodig maken we samen een afspraak bij die instantie of wordt er een brief geschreven. Bij zaken die buiten de deskundigheid van het Ombudsteam liggen, verwijzen we naar de juiste instanties door. Denk aan een bureau voor rechtshulp. 

Lost het Ombudsteam elk probleem voor mij op?
Nee, we kunnen nooit alle problemen oplossen. Ook wij zijn gebonden aan regels en wetten. Maar hulp door het Ombudsteam kan het verschil maken. Wij helpen je met het vinden van de juiste weg. We zorgen dat iedere vraag en elk probleem zo goed mogelijk wordt beantwoord en hopelijk ook opgelost.

Natuurlijk blijf je zelf verantwoordelijk. Wij helpen iedereen naar beste kennis, eer en geweten. Maar we aanvaarden geen aansprakelijkheid voor ons handelen. 

Hoe zit het met mijn privacy? 
Ieders privacy is gegarandeerd. Jij houdt de regie. In de privacyverklaring kun je hier meer over lezen:

PvdA Ombudsteam privacyverklaring >

Kan je voorbeelden noemen waar het team je mee kan helpen?
Een paar voorbeelden:

  • Je rechten als huurder.
  • Aanvraag kwijtschelding of betalingsregeling (gemeentelijke) belastingen.
  • Aangifte inkomstenbelasting particulieren.
  • Zaken via sociaal plein
  • Wat te doen als je in een arbeidsconflict zit.
  • We wijzen je graag de weg in de wirwar aan regelingen.
  • Als je in een regeling ergens tegen aanloopt, helpen we je.
  • Ook als je denkt dat je onterecht de dupe bent van bepaalde regels.

Kan ik zelf helpen en lid worden van het Ombudsteam?
Dat kan zeker. Ook daarvoor geldt dat je geen lid hoeft te zijn van de PvdA. Wel vragen we een serieuze inzet en liefst enige kennis van genoemde terreinen, of een juridische achtergrond. Je kunt contact opnemen via [email protected] of via 06 861 341 48.