Werk en economie

Voor de PvdA gaat economie vooral over werkgelegenheid. Die is er volop in onze regio, in en rondom de media, bij grote bedrijven als Nike en Hunkemöller en ook bij kleinere ondernemingen. De regionale samenwerking in Gooi- en Vechtstreek en met Amsterdam en Utrecht gebruiken we om Hilversum als mediastad verder te onderscheiden.

Ook het winkelbedrijf en de horeca zijn belangrijke werkgevers. Voor de PvdA betekent een gunstig vestigingsklimaat niet het afschaffen van dividendbelasting of het anderszins creëren van een belastingparadijs.

Een gunstig vestigingsklimaat wordt volgens ons gecreëerd door heel andere voorwaarden: de aanwezigheid van gekwalificeerd personeel, een prettige omgeving waar werknemers én kleine zelfstandigen graag wonen en werken, goede bereikbaarheid (vooral per openbaar vervoer), een gedienstige overheid in plaats van een louter bureaucratische en een aantrekkelijke binnenstad. Uitnodigende werkplekken en ontmoetingsmogelijkheden zijn belangrijk. Creatieve kweekvijvers zijn de motor van onze economie.

Hilversum heeft veel in huis aan cultureel erfgoed (architectuur), media, musea (Beeld en Geluid), natuur en vermaak. Toeristen en dagjesmensen weten hun weg al naar Mediastad Hilversum te vinden en dat worden er de komende jaren vermoedelijk meer, al is het maar vanwege de nabijheid van Amsterdam als toeristentrekker. Toerisme biedt kansen, voor de werkgelegenheid en de verlevendiging van het centrum. We willen met de Hilversummers onderzoeken hoe we deze ontwikkeling kunnen omarmen, zonder de negatieve effecten.

Concreet:

 • Wij investeren in een economisch klimaat in de regio, waar iedereen van profiteert. Dit vraagt een goede koppeling tussen economisch en sociaal beleid.
 • De kenniseconomie en creatieve (media en IT) sector zijn in Hilversum de motor voor werk op veel niveaus. Het is echter niet zinvol om te investeren in alleen de kenniseconomie. Investeren is alleen zinvol als dit in samenhang gebeurt. Daarbij betrekken we ook nadrukkelijk het midden- en kleinbedrijf, kleine zelfstandigen (zzp’ers), een gevarieerd winkel- en horeca-aanbod én de onderwijssector.
 • Broedplaatsen en bedrijfsverzamelgebouwen zijn vaak creatieve kweekvijvers. We willen meer van dergelijke broedplaatsen in onze gemeente, ook op prominente en per ov goed bereikbare plekken rondom het station.
 • Met regionale partners (vakbeweging, werkgevers, mkb, onderwijs en overheid) bekijken hoe we jongeren en werkzoekenden het beste kunnen toerusten voor de arbeidsmarkt in onze regio.
 • Voldoende stageplekken voor jongeren op alle niveaus, met beroepsbegeleidende leerweg (bbl) als extra aandachtspunt. Door een gebrek
  aan leerplekken bestaat het risico dat jongeren die meer gebaat zijn bij vier dagen werken en één dag leren toch kiezen voor de beroepsopleidende leerweg (bol) en daar eerder uitvallen. Dit willen we voorkomen.
 • Wij vinden dat leerlingen moeten leren van hun stage. Stagiairs zijn geen goedkope arbeidskrachten.
 • Waar de gemeente diensten en producten inkoopt, willen we die positie benutten om banen voor mensen in een uitkering en leerbanen voor jongeren te stimuleren. Dat kan door social return on investment als voorwaarde op te nemen. De gemeente geeft hierbij zelf ook het goede voorbeeld. Sociaal ondernemerschap stimuleren we via het aanbestedingsbeleid. Het re-integratiebudget zetten we vooral in voor de meest kwetsbare groepen, zoals mensen met beperkingen en statushouders.
 • Beschut werk moet blijven bestaan voor mensen die anders geen kans hebben op een betaalde baan waarmee ze een eigen bestaan kunnen opbouwen. Binnen de gemeente creëren we beschutten werkplekken en van bedrijven waar we zaken mee doen als gemeente verlangen we dezelfde inspanning.
 • In het re-integratiebeleid moet het vooral gaan om niet-gesubsidieerde en fatsoenlijk betaalde banen. Als dat (nog) niet mogelijk is, geven we
  loonkostensubsidie (ook voor het mbk) of bieden we een baan aan bij het sociaal werkbedrijf. Voor hen waarvoor ook dat niet of nog niet in het bereik ligt, is er de arbeidsmatige of recreatieve dagbesteding. Niemand wordt aan zijn lot overgelaten en iedereen krijgt een kans om zijn of haar talenten te ontwikkelen.
 • Wij zorgen voor goede voorzieningen voor opvang van kinderen, zodat ouders geen belemmering voelen om te gaan werken.
 • Voor mensen met een onregelmatig inkomen en starters, bijvoorbeeld als zzp’er, verlagen we de drempel om vanuit de bijstand bij te verdienen. Dit doen we onder meer door de administratieve last van een wisselende bijstandsuitkering te verlagen en meer uit te gaan van vertrouwen.
 • We maken nu echt eens werk van een betere bereikbaarheid met minder files.
 • De gemeente gaat samen met vastgoedeigenaren in de kwaliteit van winkelgebieden investeren om deze aantrekkelijk te houden of waar kansen
  liggen te revitaliseren, met bijbehorende werkgelegenheid.