Februari 2017

Periodiek leggen wij een actuele stelling voor aan het ‘Panel van 1.000 Hilversummers’. Het panel waarmee PvdA Hilversum haar inwoners een stem wil geven in de lokale politiek. Ook deze maand zijn wij weer erg benieuwd naar uw mening.

Het stationsgebied wordt aangepakt

Tijdens de raadsvergadering van december 2016 heeft de raad een visie op het stationsgebied vastgesteld. Deze visie omvat vele veranderingen op het gebied van ruimte en verkeer en het is lastig om over het geheel een uitspraak te doen. Eén belangrijk aspect, waarover wij u graag horen, is het toevoegen van detailhandelruimte en woningbouw op de locatie van het voormalig GAK-kantoor en het tegenoverliggende vrije veld.

Dit brengt ons bij de stelling van de maand:

[socialpoll id=”2422590″]

PvdA Hilversum heeft haar overweging geuit of het nou echt zo’n verbetering is om één van de weinige open gebieden in het centrum te bebouwen. Nu de gemeente toch het GAK-kantoor wil slopen, dient zich de kans aan om juist iets heel anders met het gebied te doen.

Doe ook mee aan de discussie

Is bebouwing de beste optie voor het stationsgebied? Is meer ruimte voor detailhandel nu echt nodig? Daarentegen wordt 1/3e van de woningbouw wel weer sociaal. Maar weegt dat op tegen het belang van de ruimtelijke kwaliteit? Wat is volgens u de beste invulling van het stationsgebied? U kunt stemmen t/m 28 februari.