20 januari 2014

Vivium moet zich aan de CAO houden!

Met belangstelling heb ik afgelopen vrijdag het persbericht gelezen van de wethouders in de Gooi en Vechtstreek – en dus ook van onze Hilversumse wethouder van der Want – omtrent de resultaten van het overleg met Vivium. Er is een oplossing in het conflict tussen Vivium en de gemeenten gevonden en er wordt voluit de loftrompet over gestoken, maar er zit nog steeds een zorgaddertjes onder het thuiszorggras, want Vivium wil zich niet aan de thuiszorg CAO houden.

We houden ons aan het contract

Eerst maar even terug naar vrijdag, wat is daar exact besloten? Eigenlijk niets meer en ook niets minder dan dat beide partijen zich aan het eerder afgesloten contract houden. Kortom: maanden van onrust bij de thuiszorgmedewerkers en cliënten voor Piet Snot! Dit terwijl talloze deskundigen u en mij (inclusief een rechtbank) al maanden vertellen dat dit ook echt de enige uitkomst had kunnen zijn. Kortom wij zijn eigenlijk nog steeds heel boos op Vivium dat zij deze onrust heeft laten ontstaan en willen dat de wethouder dit ook kenbaar maakt aan de raad van bestuur van Vivium. Maandenlang is er tegen de thuiszorgmedewerkers en de cliënten verteld dat Vivium stopt met de thuiszorg, nu blijkt dit een soort proefballon te zijn van de directie, dit kan natuurlijk niet waar zijn!

Geen loonsverhoging conform de CAO

Wat ons nog steeds zeer verontrust zijn de signalen die Vivium uitzendt omtrent het niet willen nakomen van de CAO. Dit vindt de PvdA niet kunnen, bedrijven die niet de CAO willen nakomen behoren geen opdrachten te krijgen van de overheid. Een CAO vormt namelijk de bodem voor correcte en juiste werkomstandigheden in Nederland en de overheid moet het nakomen van een CAO als fatsoenlijk opdrachtgeverschap zien.

De PvdA wil fatsoenlijk opdrachtgeverschap

In talloze sectoren heeft de overheid reeds nare ervaringen opgedaan met bedrijven die zich niet aan de CAO houden, het  is heel slecht voor de arbeidsomstandigheden en ook heel slecht voor de rechtmatigheid van eerlijke concurrentie, want doordat bedrijven zich niet houden aan de CAO, moeten de goede bedrijven onder de kwade bedrijven lijden. Een overheid moet in haar contracten eisen dat eenieder zich aan de CAO houdt. Dus ook Vivium in de regionale thuiszorgmarkt.
De PvdA wil horen hoe de wethouder Zorg deze uitspraken van Vivium ziet en wat hij er aan gaat doen, zodat ook Vivium zich aan de CAO houdt! Voor de PvdA is er voorlopig nog lang geen hoera stemming! Wij vinden dat een overheid, dus ook de gemeente Hilversum, moet staan voor goede arbeidsvoorwaarden voor de thuiszorgmedewerkers en goede zorg voor haar clienten!