Jaarrekening 2017 – Op de bres voor Sociaal Domein Deel II

Door Femke van Drooge op 11 juli 2018

Hilversum sluit het jaar 2017 met een positief resultaat af. Maar er zijn grote zorgen over structurele tegenvallers in de zorg, welzijn en het minimabeleid. De PvdA Maakt zich zorgen dat het college te weinig doet om grip te krijgen op deze lastige onderwerpen.

Het jaar 2017 wordt financieel uitstekend afgesloten. Er is een ruime reserve, een goede weerstandspositie en het jaar wordt afgeboekt met een flinke plus van een paar miljoen euro. Tijd voor een feestje toch? Er wordt niet voor niets een gezellige zomer BBQ gehouden morgen op de gemeentewerf.

Maar, we hopen dat het college na het feestje morgen toch wel weer snel aan de slag gaat met Hilversum. Want deze éénmalige meevaller, voornamelijk door de grondexploitaties van Annas Hoeve, is natuurlijk geen garantie voor toekomstige financiële voorspoed. Daar tegenover staan er nog een aantal tegenvallers op de jaarrekening, die zomaar eens structureel van aard kunnen zijn. Geen individuele afwijkingen dit keer, maar overschrijdingen die een trend lijken te duiden voor de toekomst.

Ik heb het natuurlijk over het Sociaal Domein. De grootste afwijkingen hier vallen op het gebied van de minimaregelingen, de WMO, en de Jeugdzorg. In totaal hebben we het dan over bijna 3,5 miljoen euro aan overschrijdingen. Dit komt deels door een toename van cliënten en van de complexiteit van behandelingen.Wij zijn blij dat Hilversum deze mensen heeft kunnen helpen.

Maar er schuilt ook een groot risico in deze overschrijdingen, want de gemeente moet het wel kunnen betalen. We zullen niet altijd mooie meevallers hebben om het jaarresultaat op te leuken. Er zijn drie zaken die ons voor de toekomst grote zorgen baren als het gaat om de zorg en de minima.

Te weinig inzicht en controle op zorg en welzijn

Er lijkt weinig tot geen mate van inzicht en controle te bestaan vanuit het college op deze posten.
Wij roepen het college daarom nogmaals op om zich in te zetten om meer grip en inzicht te krijgen op de bestedingen, óók gedurende het boekjaar.

Budget van het Rijk schiet tekort

Voor een deel ontstaan deze overschrijdingen doordat de middelen, die vanuit het Rijk hiervoor beschikbaar gesteld worden, tekort schieten. De raad is dit gelukkig met ons eens, want de motie “Op de bres voor Sociaal Domein’ die wij eerder dit jaar hebben ingediend, was unaniem aangenomen. mede waardoor de VNG nu bij het Rijk een heel duidelijk signaal heeft afgegeven dat zij meer geld voor de gemeentes beschikbaar moet stellen. Echter: gezien de huidige lijn van het kabinet hoeven we daar niet al teveel verwachtingen van te hebben.

Gemeente moet beter leren begroten

De gemeente heeft zelf ook een verantwoordelijkheid. Over een paar jaar zullen gemeentes volledig zelf de verantwoordelijkheid hebben om deze posten te begroten. Wij moeten onszelf leren om juist te begroten voor de taken wij hebben op het gebied van zorg. Laten we ervoor zorgen dat we met juiste verwachtingen en juiste investeringen een goede begroting opstellen die ons geen vervelende verrassingen meer bezorgt.

Houd de kwaliteit van het Sociaal Domein gewaarborgd!

Op het moment dat de twee eerder genoemde zaken niet goed worden opgepakt door het college, maken wij ons erg zorgen over wat er in komende jaren zou kunnen gebeuren. Er zijn al gemeenten die strenger aan de poort zijn geworden en op het gebied van de minimaregelingen of de bijstand bewust drempels opwerpen om kunstmatig het aantal cliënten zo laag mogelijk te houden. Of dat, ik noem maar wat, door een onverwachte toestroom van cliënten de wachttijden zo lang worden dat mensen op die manier niet meer goed geholpen worden. Dít is wat wij moeten voorkomen door tijdig te kunnen bijsturen. Je wil niet pas kunnen ingrijpen als het water je al aan de lippen staat.

Wat ons betreft is dit op financieel gebied een van de belangrijkste uitdagingen die het college de komende periode te wachten staat. We gaan er vanuit dat zij de handschoen oppakt, in de wetenschap dat de PvdA dit in ieder geval zéker zal doen.

Femke van Drooge

Femke van Drooge

Femke van Drooge is fractievoorzitter voor de PvdA Hilversum. Zij is hier geboren en getogen en voelt zich ook een echte Hilversummer. Opgegroeid in de Hilversumse Meent, maar nu woont zij in het centrum, samen met haar man en haar hond. Van Drooge beschouwt zichzelf als sociaaldemocraat in hart en nieren. Zij gelooft dat mensen

Meer over Femke van Drooge