15 december 2014

Hilversummers voor compensatieregeling mantelzorgers

Afgelopen week is er een stelling voorgelegd aan het Panel van 1.000 Hilversummers. Graag delen we de resultaten met u.

Hilversummers voor compensatieregeling mantelzorgers

De stelling van deze maand was:

“Mantelzorgers die minder gaan werken om voor naasten te zorgen, moeten hiervoor financieel gecompenseerd worden.

Er zijn 89 stemmen uitgebracht. Er is als volgt gestemd:

• Helemaal mee eens 36%
• Mee eens 22%
• Mee eens, noch mee oneens 8%
• Mee oneens 19%
• Helemaal mee oneens 15%

Weerstand vooral ingegeven vanuit fraudegevoeligheid

Met 58% voor en 34% tegen is een duidelijke meerderheid is voor een compensatieregeling ten bate van mantelzorgers. Uit inhoudelijke reacties komt sterk naar voren dat tegenstemmers ook niet zozeer tegen ondersteuning van mantelzorgers zijn, maar dat zij uitvoering niet haalbaar achten vanwege de moeilijke controleerbaarheid en fraudegevoeligheid. Andere reacties gingen in op de kosten van de regeling en het vraagstuk wie beter de zorg kan verlenen; een naaste of een professional?

Duidelijk is dat invoering van een dergelijke regeling niet zonder controverse is. In de media is de afgelopen tijd veel te doen geweest over misbruik van toeslagen. Onze belastinggelden moeten natuurlijk wel op de juiste plek terecht komen. Mocht de regeling ingevoerd worden dan moet helder zijn wie hiervoor in aanmerking kan komen en hoe misbruik voorkomen wordt.

Doe ook mee aan het panel van 1.000 Hilversummers

Kent u nog mensen die ook willen deelnemen aan het panel? Stuur dan een e-mail naar 1000hilversummers@pvdahilversum.nl. Wil u nog reageren op de stelling? U kunt nog inhoudelijk reageren tot de volgende peiling begint.