13 februari 2013

Woonakkoord

Vanochtend sloten de coalitiepartijen PvdA en VVD met de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP het woonakkoord. Dit akkoord is goed voor de werknemers in de bouwsector, goed voor kopers en goed voor huurders. De Partij van de Arbeid is zeer tevreden dat door deze nadere invulling van het regeerakkoord en door aanvullingen daarop, er een stevig pakket aan maatregelen ligt dat de woningmarkt weer in beweging brengt.

Door het energiebesparingsfonds, het lagere BTW-tarief en de extra middelen voor startersleningen krijgt de werkgelegenheid in de bouw een flinke impuls.

Ook wordt het scheefwonen aangepakt. Daardoor wordt de huurmarkt eerlijker en blijft de sociale woningvoorraad in stand. De inkomensafhankelijkheid van de huren werkt beide kanten op: huurders die hun inkomen bij ontslag of pensioen drastisch zien dalen hebben recht op een huurdaling. Bovendien hebben huizenbezitters meer tijd en ruimte voor de aflossing van hun hypotheek. Chronisch zieken en gehandicapten worden beschermd tegen huurverhoging, zodat zij kunnen blijven wonen waar ze wonen en de mantelzorg goed mogelijk blijft.

Sinds het begin van het kabinet Rutte/Asscher zijn PvdA en VVD zich ervan bewust dat voor ieder voorstel van het kabinet een vaste meerderheid in de Eerste Kamer ontbreekt. Meerderheden zullen dus per onderwerp gevonden moeten worden. Met het sluiten van het woonakkoord geven we hiervan het eerste grote voorbeeld. Wij zijn verheugd dat de coalitie en de oppositie de handen ineen hebben geslagen om Nederland sterker en socialer uit de crisis te loodsen.

Deze manier van politiek bedrijven zal vaker voorkomen. Bijvoorbeeld bij de plannen voor het introduceren van een sociaal leenstelsel, de hervormingen in de zorg of de maatregelen in van de sociale agenda. Hierbij spelen uiteraard ook de vakbonden, werkgevers en patiëntenorganisaties een belangrijke rol. We zoeken deze brede samenwerking omdat het noodzakelijk is, maar ook omdat het wenselijk is: het kabinet streeft ernaar om voorstellen te doen die op breed draagvlak in de samenleving kunnen rekenen. Door de hand uit te steken naar de oppositiepartijen en maatschappelijke organisaties en door samen met deze partijen voorstellen te verbeteren, kunnen we dat draagvlak tot stand brengen. Zo zetten we samen een stap vooruit. Uit de crisis en op weg naar een sterker en socialer Nederland.

Soms zullen we om tot overeenstemming te komen met andere partijen en organisaties, de oorspronkelijke plannen van het regeerakkoord iets moeten wijzigen. In het belang van het noodzakelijke draagvlak voor soms ingrijpende hervormingen, zijn wij daartoe bereid. Wel zullen wij steeds de opdracht die de leden van de PvdA ons op het congres in Den Bosch op 3 november 2012 hebben meegegeven, bewaken. Wat er ook gebeurt, we betalen de rekening van de crisis eerlijk, waarbij er van hogere inkomens een grotere bijdrage wordt gevraagd dan van mensen die het minder kunnen dragen. En we maken vooruitgang mogelijk, zodat de economische groei weer aantrekt, het onderwijs beter wordt, de zorg dichterbij mensen komt en onze energievoorziening schoner. Daar kunt u de Tweede Kamerfractie ook altijd op blijven aanspreken. Tijdens onze werkbezoeken in het land, via telefoon of per email. Blijf dat vooral doen, want alleen samen kunnen we Nederland sterker en socialer maken.

Met vriendelijke groet,
Hans Spekman
Diederik Samsom