Wonen of vliegen: spookbeeld of feiten?

Door Jacqueline Kalk op 9 maart 2022

Gaat het deze verkiezingen om het oplossen van de woningnood, of om het belang van vliegen? Dat is een politieke keuze, die u kunt maken op 16 maart.

Natuurlijk begrijpen wij dat als je aan de Noodweg woont, je bij jezelf te rade gaat wat het  zou betekenen als er over 10 jaar heel veel woningen bij komen. Zeker als je een spookbeeld krijgt voorgeschoteld door Stichting Vliegveld Hilversum, dat zijn best doet om onze plannen voor het aanpakken van de wooncrisis te bestrijden – en ook dat volste recht heeft. Maar dan wel graag op basis van feiten. Wij willen graag een stukje helderheid geven over onze plannen. 

Wat wil de PvdA wel? 

Betaalbare en duurzame woningen, sociale huur en middenhuur en slechts 17% dure koop. Dat is realistisch. Want dat is het voordeel van de locatie van het vliegveld: de grond is van de gemeente en bouwen op een ‘lege’ locatie is goedkoper dan in de stad.  

Wat willen we niet? 

Geen vierbaansweg of snelweg 

Nee, wat de PvdA betreft komt er geen vierbaansweg en geen weg op over onder de hei. Dat is holle rethoriek en totaal onnodig. Ja, het wordt drukker, net als in alle andere delen van Hilversum. En ja, je moet goed kijken hoe je dit op een slimme manier doet, maar voor 600 tot 1000 woningen is er geen snelweg nodig. Dat kun je zelf ook op de achterkant van een bierviltje uitrekenen.  

Geen laag vliegende jumbojets 

En nee, er zal ook niet lager gevlogen worden. Dat zijn argumenten die tegenstanders gebruiken om hun eigen gelijk te halen en mensen bang te maken. Hilversum ligt onder een vertrekroute van Schiphol die vooral wordt gebruikt bij harde wind. Vertrekkende vliegtuigen klimmen ook zo snel mogelijk omhoog, omdat hoog vliegen brandstof bespaart. Het luchtruim wordt heringedeeld en beperking van de geluidsoverlast is daar juist een van de doelen van, net als verduurzaming en de leefbaarheid op de grond.  

Hilversum is en blijft groen 

En laten we elkaar ook niet voor de gek houden. Hilversum ligt in het groen en dat blijft het. Het vliegveld is gras, geen hei. Op dat gras kun je een duurzame wijk ontwikkelen met natuurinclusief bouwen en respect voor de natuur erom heen.  

Wie lost de wooncrisis op? 

Laten we onderzoeken wat de mogelijkheden zijn en niet bij voorbaat de hakken in het zand en vol op het orgel met grote woorden die ook nog eens niet kloppen. Daar help je niemand mee, en zeker niet de woningzoekenden. Voor het oplossen van de woningnood is politieke moed nodig. Wij gaan moeilijke keuzes niet uit de weg als daar het algemeen belang mee gediend is. Sterker als met ons plan het algemeen belang niet wordt gediend, dan houden we er natuurlijk mee op. Maar dan wel op basis van de feiten en niet naar aanleiding van een brief van boze mensen met een groot eigenbelang. 

Jacqueline Kalk

Jacqueline Kalk

In het dagelijks leven: Secretaris/Directeur Centrum voor Lokaal Bestuur (CLB) Gelijke kansen voor iedereen, solidariteit, niet op je handen zitten, maar dingen doen. Voor mij is dat zo vanzelfsprekend dat ik me er over blijf verbazen dat niet iedereen zo denkt. De sociaaldemocratie is mij met de paplepel ingegoten. Met twee ouders, die beide actieve

Meer over Jacqueline Kalk