17 maart 2013

Wethouder Jan Rensen wil afspraken met corporaties over leegstand woningen

PvdA wethouder Jan Rensen wil afspraken maken over de leegstand van corporatiewoningen in Hilversum. Momenteel werkt hij aan een objectief model, zodat er jaarlijkse overzichten gegeven kunnen worden en deze gegevens ook getoetst kunnen worden.

Momenteel staan er 120 woningen langer dan 6 maanden leeg

De Hilversumse corporaties hebben de Hilversumse raadsleden enige weken geleden al diverse cijfers getoond. Onder andere over de hoeveelheid sociale woningen, het aantal verkochte sociale woningen en de hoeveelheid nieuwgebouwde sociale huur- en koopwoningen. Ook over de leegstand hebben de corporaties openheid van zaken gegeven. Volgens eigen opgave heeft de Alliantie 82 woningen langer dan 6 maanden leeg staan (47 in de verkoop, 6 in de verhuur en 29 in de renovatie), Dudok Wonen 35 woningen (17 in de verkoop, 18 in de renovatie) en Gooi en Omstreken 3 woningen (2 in de verkoop en 1 in de renovatie).  Wethouder Jan Rensen meldt ons nu dat hij deze cijfers wil kunnen controleren en de cijfers naast de WOZ gegevens van de gemeente Hilversum leggen. Hier kunnen verschillen in zitten, omdat de gemeente Hilversum via haar eigen systeem natuurlijk ook kan zien, waar mensen wonen en waar niet.

Wat doen we met woningen die langer dan 6 maanden leeg staan?

Over leegstaande corporatiewoningen is veel discussie, vooral het project in de Bloemenbuurt leverde een hoop discussie op. Het project in de Bloemenbuurt was overigens weer een uitzondering die de regel verpest, want hier is een hele mooie renovatie gaande. Door deze renovatie verzamelden de corporatie in eerste instantie een aantal leegstaande woningen om te kunnen renoveren. Na overleg met de wethouder is afgesproken dat de corporatie per leegkomende woning sneller gaan renoveren. Tweede afspraak die uit dit overleg kwam was, dat een corporatiewoning die langer dan 6 maanden leegstond, terug in de huur genomen werd. Tijdens het eerder genoemde overleg tussen de Hilversumse corporaties en de raadsleden is niet geheel duidelijk geworden of deze afspraak ook altijd nagekomen wordt.

Het voordeel van afspraken

Dat PvdA wethouder Jan Rensen nu afspraken wil maken over de leegstand van corporatiewoningen is heel positief te noemen. Vooral huurwoningen zijn door de ellende in de huidige woningmarkt heel gewild, omdat veel Hilversummers niet kunnen kopen en de vraag naar deze huurwoningen dus alleen maar toeneemt. Onnodig leegstaande huurwoningen kunnen dus heel goed gebruikt worden. Ook kunnen de gemeente en de corporaties aan de hand van een objectief model afspraken maken over hun huur- en koopstrategie. Natuurlijk besef ik dat beide partijen hierin een zelfstandige positie innemen; om een voorbeeld te noemen: de Hilversumse corporatie Gooi en Omstreken wil 95% huurwoningen in de sociale sector, terwijl de Alliantie dit percentage op 80% wil brengen, er zitten dus verschillen in! Desalniettemin geven afspraken op dit terrein wel duidelijkheid en zijn deze ook na te gaan en te bespreken in de Hilversumse politiek. Dit voorkomt dwaalbeelden of stellingen die totaal niet kloppen. Het is al moeilijk genoeg om de volkshuisvesting te volgen in Nederland, Hilversum is hierin echt geen uitzondering!