12 april 2013

Weer belofte aan de Hilversumse Meent nagekomen, kinderboerderij komt er!

De verkiezingsbeloften die de Partij van de Arbeid heeft gedaan aan de Hilversumse Meent in 2010 worden stuk voor stuk nagekomen. De seniorenwoningen aan de Noordermeent zijn gebouwd en opgeleverd, de verbouwing van de Kruisdam is aanstaande en nu wordt ook de al jaren beloofde kinderboerderij gerealiseerd.

Ondertekening beheersovereenkomst kinderboerderij De Meent

Woensdagavond 10 april heeft de gemeenteraad ingestemd met de bestemmingsplanwijziging voor de realisatie van een kinderboerderij in de Hilversumse Meent naast de melkveehouderij van de familie Jansen. De ondertekening van de beheersovereenkomst voor deze kinderboerderij vindt plaats op  donderdag 11 april om 16.00 uur in de B&W kamer van het raadhuis. 

De stichting Kinderboerderij Hilversumse Meent, opgericht door Harm en Maartje Jansen, verklaart in die overeenkomst op het terrein naast de melkveehouderij van de familie Jansen een kinderboerderij op te zullen richten. De gemeente op zijn beurt verklaart voor tenminste de komende 15 jaar door middel van een tekortsubsidie een bijdrage te zullen leveren aan de beheerkosten van die kinderboerderij.

De komst van een kinderboerderij in de Meent is een lang gekoesterde wens van de bewoners van de Meent en een zaak waar de bewonersvereniging stichting Hilversumse Meent lang voor heeft gestreden.

De huidige ´dierenweide´ op de Koedijkgronden moet plaatsmaken voor natuurontwikkeling door het Goois Natuurreservaat (GNR). De gemeente verkocht die grond aan het GNR onder voorwaarde dat er een kinderboerderij moest komen als alternatief voor de dierenweide. Met het initiatief van de familie Jansen wordt dit nu een feit. Hiermee kan de Meent nog dit jaar twee heuglijke ontwikkelingen tegemoet zien: ten eerste de realisatie van de kinderboerderij en daardoor, later dit jaar, de natuurontwikkeling op de Koedijkgronden. Het is de bedoeling dat de kinderboerderij nog voor de zomer daadwerkelijk wordt geopend. Behalve de gebruikelijke kinderboerderijdieren, zullen op deze kinderboerderij in de Meent ook koekalfjes aanwezig zijn die van de  kinderen dan de fles mogen krijgen.

De Hilversumse Meent, een uniek stukje Hilversum

De partij van de Arbeid vindt de Hilversumse Meent een uniek stukje Hilversum. Wij willen dat er heel goed voor deze buurt gezorgd wordt. Daarom is de bouw van de seniorenwoningen heel belangrijk, zodat meentbewoners in hun eigen buurt kunnen blijven wonen. Ook een goed functionerend wijkcentrum is heel belangrijk, een ontmoetingsplek waar tal van activiteiten plaatsvinden. De kinderboerderij vormt ook een hele mooie voorziening voor de meentbewoners, zo kunnen de meentbewoners elkaar ook bij de kinderboerderij gezellig ontmoeten en maken ze kennis met nog een andere soort meentbewoners, namelijk de dieren van de kinderboerderij. Super natuurlijk! Waar jong en oud heel veel plezier aan beleven!