21 maart 2013

Nu snel opknappen dat plein!

Eindelijk heeft de gemeenteraad een besluit genomen over het Langgewenst. Eindelijk wordt het lelijkste plein van Hilversum opgeknapt en wordt de bioscoop gesloopt en ingeruild voor een nieuwe, moderne bioscoop. Eindelijk krijgt Hilversum een plein waar je fatsoenlijk naar de markt kan gaan en waar evenementen georganiseerd kunnen worden. Eindelijk krijgt Hilversum een plein dat Hilversum verdient.

Duurt lang!

Het Langgewenst is een dossier dat al jaren loopt. Ik heb al verschillende plannen langs zien komen om dit plein op te knappen. Iedere keer lukte het weer niet en bleef het plein onaangeraakt en ieder jaar raakte het plein meer vervallen. Maar eindelijk ligt er een overzichtelijk plan dat afgelopen raadsvergadering is aangenomen door de gemeenteraad. Wat de PvdA betreft moet dit zo snel mogelijk worden uitgevoerd.

Nieuwe bioscoop en een opgeknapt plein

Het plan is vrij simpel. De huidige Euro bioscoop en het grafisch atelier gaan gesloopt worden. Op het paardenplein komt een nieuwe bioscoop te staan en het grafisch atelier krijgt waarschijnlijk onderdak in het voormalige Aloysius College.  Dit betekent dat behalve de Euro, ook de City bioscoop de deuren gaat sluiten. Met als groot voordeel dat de mediastad een moderne bioscoop krijgt waar je weer fatsoenlijk naar de film kan gaan.

Bovendien wordt het plein opgeknapt. Andere plannen met ondergronds parkeren en een grote winkelketens zijn geschrapt omdat deze nu niet haalbaar zijn. De marktomstandigheden zijn nu niet passend voor dit soort ontwikkelingen. Wat de PvdA betreft moet het een plein worden dat  geschikt is voor de markt en voor evenementen. Laten we er iets moois van maken.

Nu doorpakken

Voor de inrichting van het plein komt nog een speciaal traject zodat de inwoners van Hilversum en andere belanghebbende ook mee kunnen denken over hoe het plein ingericht moet worden. De PvdA heeft er alle vertrouwen in en vindt dat er nu snel begonnen moet worden met het bouwen van de bioscoop en het opknappen van het Langgewenst. De schop erin!