11 maart 2014

Nelleke Degenhart: “wij tonen ons linkse hart voor de woningbouw in Hilversum”

Iedereen moet goed en betaalbaar kunnen wonen in gemengde wijken, want gemengde wijken zijn leefbare wijken. Wijken waar mensen een beter leven voor zich zien, wijken waar jong en oud, arm en rijk, hoog- en laagopgeleid prettig met elkaar wonen. Die menging staat onder druk.

PvdA kiest voor stad met samenhang ipv tweedeling

Steeds meer mensen met lage en middeninkomens verlaten de centra van de stad en gaan wonen in de buitenwijken. Op die manier blijft alleen de ‘happy few’ over in het centrum. Aan de andere kant zien we dat aan de randen van de stad eenzijdige wijken ontstaan waar juist veel mensen met lage en middeninkomens wonen. De rechtse partijen leggen zich hierbij neer. Ze willen nog verder het mes zetten in de sociale woningvoorraad. Wij kiezen voor een ongedeelde stad, de rechtse partijen kiezen voor tweedeling.

PvdA: Een betaalbare woning voor iedereen

Gemeenten moeten maatwerk kunnen bieden hun inwoners. Op dit moment zit het knelpunt in de woningmarkt vooral bij de middeninkomens. De doorstroming van sociale naar vrije huur moet worden verbeterd door meer woningen te bouwen die betaalbaar zijn voor middeninkomens. Maar het ontbreekt nu aan betaalbare huurwoningen in de vrije sector. Daarom vindt de PvdA dat ook de middeninkomens recht hebben op sociale huur. Als alle nieuw te bouwen woningen energieneutraal worden, gaan woonlasten voor alle huurders omlaag, en het is beter voor het milieu. De totale woonlasten voor een nieuwe huurwoning  in de sociale huursector mogen per maand niet meer boven de liberalisatiegrens (700 euro) uitkomen.

Gemeentes dragen bij aan meer betaalbaar wonen

Gemeenten kunnen ervoor zorgen dat woningcorporaties meer en betaalbaar gaan bouwen, door een sociale grondprijs te rekenen en een fikse verlaging van de bouwleges in te stellen. Ongeveer 100 lokale PvdA-lijsttrekkers en de Tweede Kamerfractie hebben de handen ineengestoken met een tienpuntenplan voor de woningmarkt dat maatwerk en betaalbaarheid voor iedereen mogelijk moet maken.

“Vrije sector woningen vaak onbetaalbaar, óók voor middeninkomens”

Nelleke Degenhart, nummer 2 van de kandidatenlijst van de PvdA: “In veel grote steden betaal je al gauw €1000,- per maand voor een woning in de vrije sector. Dat is voor het gemiddelde gezin met een netto maandinkomen tot €2200,- onbetaalbaar. Daarom vindt de PvdA dat ook middeninkomens recht hebben op een betaalbare sociale huurwoning. Tegelijkertijd moeten we zorgen dat we voldoende bouwen voor de middeninkomens door bouwen goedkoper te maken. Hierdoor komt de doorstroom op gang en spelen we sociale huurwoningen vrij voor mensen die deze echt nodig hebben. Niet de portemonnee van projectontwikkelaars, maar de woonbehoefte van mensen moet leidend zijn. Door maatwerk te bieden creëren we een ongedeelde stad met gemengde wijken waar jong en oud, arm en rijk, hoog en laagopgeleid prettig met elkaar kunnen wonen. Die stad staat onder druk omdat de liberalen het mes willen zetten in de  sociale woningvoorraad. Dat staat de PvdA niet toe.”

Maatwerk

De PvdA wil ook maatwerk bieden in huurcontracten. Starters krijgen een steun in de rug met tijdelijke ‘doorstroomcontracten’. Huurders worden beter beschermd door tijdelijke huurverlaging of het aanbieden van een goedkopere woning toe te staan bij plotseling inkomensverlies. Ook wil de PvdA dat woningen voor ouderen met voorrang aangepast worden, zodat ouderen daadwerkelijk langer zelfstandig kunnen blijven in de hun zo vertrouwde omgeving. De PvdA pleit ervoor om alle financiering vanuit gemeentes, corporaties en verzekeraars die hiermee samenhangt, te bundelen tot één budget. 

Ook voor gezinnen eindelijk voortgang in woningbouw

Ook de afgelopen vier jaar heeft de PvdA zich ingezet voor betaalbare woningen in Hilversum. Zo zijn er woningen gebouwd in de Noordermeent en Kerkelanden (derde woontoren) voor ouderen, aldus Nelleke Degenhart: “Hierdoor kunnen ouderen langer zelfstandig in hun wijk blijven wonen. Maar ook voor gezinnen is er eindelijk voortgang te melden, dankzij woningbouwplannen in Hilversum Noord en de start van de bouw van woningen op het Regev terrein.”

Download hier het PvdA Actieplan Beter wonen beter bouwen >