3 februari 2013

Hilversumse corporaties willen 200 huurwoningen bouwen op Anna’s Hoeve

De Hilversumse corporaties hebben een uitstekende zet gedaan in de discussie over het plan Anna’s Hoeve. Zij willen als Hilversumse corporaties 200 huurwoningen bouwen. Als eerste start Gooi- en Omstreken met 65 grondgebonden sociale huurwoningen (650 euro per maand of goedkoper). Dat is toch een hele mooie openingszet, vinden wij als PvdA, hier help je heel veel Hilversummers mee die al jaren in Hilversum een woning zoeken.

Huurwoningen zijn niet voor tokkies!

De afgelopen weken sloeg ons de schrik om het hart, werden ineens woonwijken met huurwoningen als Vinex-wijken afgeschilderd, of als een mislukking in stedenbouwkundig opzicht.  “Wat een flauwekul!”, vinden wij als PvdA! Dankzij de tragische ondergang van het misplaatst kapitalisme kunnen politieagenten, verpleegkundigen en onderwijzers geen hypotheek meer krijgen bij onze bijna 100% staatsbanken. Veel van deze “Hilversumse dragers” van onze lokale economie zijn steeds meer aangewezen op huurwoningen! Ook even een kleine geschiedenisles, juist in het verleden zijn de hedendaagse monumentale woonwijken uit bijvoorbeeld de Amsterdamse School en via de ontwerpgeest van onze stadsbouwmeester Dudok ontstaan, vanuit sturing door de lokale overheid om huurwoningen te bouwen. Zo langzamerhand kun je gaan stellen dat Anna’s Hoeve het meeste gediend is met 100% sociale woningbouw. Dus stop elitair gedrag en bouw huurwoningen, laat je visie en sociale samenhang zien voor Hilversum en zet je niet af tegen huurwoningen, is de mening van de Partij van de Arbeid.

Een derde van de problemen lossen de corporaties op

Een tweede stelling die ontkracht wordt door het aanbod van de corporaties is het niet willen of kunnen bouwen van woningen op Anna’s Hoeve. De Alliantie, Gooi- en Omstreken en Dudok hebben in oktober middels een gezamenlijk aanbod al aangegeven 200 woningen te kunnen bouwen. Hiermee wordt ongeveer al een derde van de doelstelling gehaald. Overigens laten we dan nog buiten beschouwing welke opbrengst uit particulier ondernemerschap of aanbiedingen uit de markt komt. Uitkomsten vanuit deze twee vraagstukken kunnen dus ook een te realiseren hoeveelheid woningen opleveren. Deze opbrengst horen we aankomende week als het masterplan Anna’s Hoeve wordt toegelicht in het grote gele raadhuis. Volgens PvdA wethouder Jan Rensen geven de corporaties middels deze aanbieding een blijk van vertrouwen in de onderlinge samenwerking en in de plannen voor de nieuwe woonwijk Anna’s Hoeve.

Bij vaststelling van het masterplan kan de bouw in 2014 starten

De komende maanden gaat het spannend worden rond de planontwikkeling en de bouw van woningen op Anna’s Hoeve.  In de maanden februari en maart wordt het masterplan Anna’s Hoeve in de Hilversumse gemeenteraad besproken. Wij gaan uit van een positief besluit van onze gemeenteraad, het gezond verstand moet zegevieren in onze optiek! Vele miljoenen zijn reeds uitgegeven aan grondsaneringen, de bouw van een nieuwe zuiveringsinstallatie en de renovatie van een sportpark. Dat de investeringskosten inmiddels ruim boven de Balkenende-norm zijn beland is toch een rekensom die je niet middels een universitaire opleiding behoeft te maken. Dus de dubbelslag ligt binnen handbereik, we kunnen bouwen voor Hilversummers en we verdienen eindelijk wat centjes terug. De bouw van fase 1 (ter hoogte van de oude waterzuivering) kan starten, als de gemeenteraad ten minste haar gezond verstand gebruikt!