Hart voor Hilversum zet Oost in de kou

Door Jacqueline Kalk op 2 november 2022

Het bestemmingsplan voor Hilversum Oost (postcodegebied 1221) is vorige week in de raad aangenomen. Met veel meer woningen erin bestemd dan oorspronkelijk met de bewoners – en met de raad – was afgesproken. De coalitie heeft voorstellen om recht te doen aan de eerder gemaakt afspraken weggestemd. Met name van de grootste partij Hart voor Hilversum is dat teleurstellend. Raadslid Jacqueline Kalk legt uit waarom.

Oost verdient een goede toekomst, mooie en betaalbare woningen en voldoende groen. Afgelopen week stond het bestemmingsplan voor 1221 op de raadsagenda. Met een bestemmingsplan regelt de gemeente hoeveel woningen er de komende jaren in Oost mogen worden gebouwd, waar deze komen, hoe duur ze worden, hoeveel groen er komt en waar bedrijvigheid (kantoren, winkels, horeca en bedrijven) wordt toegestaan. Een bestemmingsplan is bindend, voor iedereen.

Gepraat met betrokkenen

Een bestemmingsplan komt nooit uit de lucht vallen. Daar gaat heel wat aan vooraf. Ook in 1221 was al heel veel over gepraat, in de vele raadscommissies, maar nog veel meer in de buurt. Met bewoners, hun organisaties, met raadsleden, met alle betrokkenen. Over de gebiedsagenda, de gebiedspaspoorten, het Hunkemöllerterrein, de korte Noorderweg, enz enz.

Versteende wijk

Iedereen wil het beste voor Oost en voor de PvdA was het vanaf het begin duidelijk. Oost is al een van de meest versteende wijken van Hilversum en juist daarom moet je voorzichtig zijn met het toevoegen van teveel nieuwe woningen en bedrijven. Natuurlijk kun je de plekken waar bedrijven vertrekken weer gebruiken, niet om daar kolossen neer te zetten, wel voor mooie kleinschalige projecten met betaalbare woningen en die bijdragen aan het groener worden van de wijk.

1400 is genoeg

Vanaf het begin heeft de PvdA de gebiedsagenda gesteund. Deze gebiedsagenda was opgesteld met veel betrokkenheid van bewoners. In de gebiedsagenda waren 1100 woningen opgenomen. Samen met de woningen die gepland worden op het Oosterspoorplein komt dit uiteindelijk uit op 1400 nieuwe woningen voor Oost. Wij vinden dat voorlopig genoeg. Alleen dacht de meerderheid in de raad er anders over.

Raad en bewoners buitenspel gezet

In het bestemmingsplan wat nu is vastgesteld gaat het om 1800 woningen erbij. Dat is om meerdere redenen niet goed. Allereerst heeft zowel de buurt als de raad nooit eerder gesproken over ruimte voor 1800 nieuwe woningen en dus ook niet waar deze zouden kunnen of moeten komen. Dat hoort niet zo, dan neem je elkaar niet serieus. Ten tweede gaat het om een bestemmingsplan. Alles wat je daarin vastlegt heeft min of meer de werking van een wet. Als er dan een ontwikkelaar bij de gemeente komt met een plan voor zeg eens 45 woningen, passend in de regels van het bestemmingsplan, dan moet de gemeente dat toestaan. Omdat het past binnen het bestemmingsplan. Met andere woorden: bewoners en gemeenteraad staan dan buitenspel.

PvdA stelt correctie voor, maar coalitie drukt door

De PvdA had hiervoor een oplossing bedacht, in de vorm van een amendement (dat is een wijziging) op het bestemmingsplan. Geen 1800 woningen maar wel 1400, zoals besproken met de buurt en in de raad. Een amendement is bindend, voor iedereen.

Dit amendement is weggestemd, ook door Hart voor Hilversum. En dat is vreemd, omdat juist deze partij tijdens de verkiezingen hard van de toren riep dat er niet teveel gebouwd moest worden in Oost. Zij hadden een motie (ook een voorstel) met ongeveer dezelfde strekking als het PvdA-voorstel. Het grote verschil is dat het voorstel van de PvdA direct in zou gaan en voor iedereen bindend zou zijn. Daarentegen is het voorstel van HvH krachteloos en betekenisloos: immers het bestemmingsplan werd met 1800 woningen vastgesteld en een motie wijzigt dat niet.

‘In de coalitie was afgesproken..’

Hoe kan dat? Tja, dit zijn best ingewikkelde vraagstukken waarvoor je enige kennis van ruimtelijke ordening moet hebben. En vooral moet je als raadslid je niet met een kluitje in het riet laten sturen door je eigen wethouder. Het vereist moed om nee te durven zeggen. Hart was bij monde van hun woordvoerder het volledig met ons eens dat de oplossing van de PvdA een veel betere was. ‘Maar in de coalitie was nu eenmaal afgesproken ….’

Woningdruk beter verdelen

In dit geval werd de raad overruled en buitenspel gezet door het college en werkten de collegepartijen hier aan mee. Oost is daar de dupe van, de inwoners van Oost zijn op dezelfde manier als de raad buiten spel gezet. Er komen veel meer woningen dan was afgesproken. De PvdA is vóór meer woningen maar wel waar dat kan, en dat is niet in een van de meest versteende wijken van Hilversum.

Grote woorden, weinig daden van HvH

Wij vinden dit een rare manier van doen, vooral van Hart voor Hilversum. In de campagne grote woorden maar in laatste commissievergadering opvallend stil. Overigens is dat wel vaker het geval. Bij de vaststelling van de plannen voor het Oosterspoorplein hebben we Hart ook niet gehoord over de bieb naar het plein, terwijl dat toch ook een van hun speerpunten was. Net als betere, en heldere inwonersparticipatie. De partij haalt een gebiedsagenda onderuit die met bewoners is opgesteld. De partij kiest ervoor om te doen alsof je over die 400 woningen meer later nog afspraken kunt maken en het kan tegenhouden. Alleen is dat niet waar. Door de vaststelling van het bestemmingsplan is dat niet mogelijk. Jammer, vooral voor de inwoners van Oost.

Jacqueline Kalk

Jacqueline Kalk

In het dagelijks leven: Secretaris/Directeur Centrum voor Lokaal Bestuur (CLB) Gelijke kansen voor iedereen, solidariteit, niet op je handen zitten, maar dingen doen. Voor mij is dat zo vanzelfsprekend dat ik me er over blijf verbazen dat niet iedereen zo denkt. De sociaaldemocratie is mij met de paplepel ingegoten. Met twee ouders, die beide actieve

Meer over Jacqueline Kalk