13 maart 2015

Grote plannen voor Hilversum Noord vragen om duidelijkheid

Woningbouwvereniging De Alliantie heeft gezegd 138 adressen aan de Verschurestraat, Dasselaarstraat, Erfgooiersstraat en Van Dijkstraat te willen slopen. Als reden hiervoor geven zij dat de panden niet meer te onderhouden zijn. Een groot aantal, met grote gevolgen voor bewoners en omwonenden.

Bewoners maken zich zorgen

De Gooi en Eemlander heeft alvast gepeild wat de bewoners ervan vinden. De meningen zijn verdeeld en bewoners maken zich zorgen. Er wordt echter ook bevestigd dat de panden in slechte staat verkeren. Er wordt aangegeven dat de woningen gehorig zijn, dat Cv-ketels niet worden onderhouden. De Alliantie geeft zelf aan dat ook de daken, muren en vloeren er niet goed aan toe zijn.

Er moet zo snel mogelijk duidelijkheid komen

Als de woningen echt niet te behouden zijn dan moet er ook wat aan gebeuren. Het is onverantwoord om ze dan te laten staan. Dat er veel onzekerheid en zorg is over een verhuizing of een huurverhoging is echter begrijpelijk. Daarom moet er duidelijkheid komen. PvdA Hilversum wil graag weten:

Hoe de Alliantie tot de conclusie is gekomen dat sloop de beste optie is?
Deze vraag moet beantwoord worden, zodat voor bewoners snel duidelijk is of dit de enige mogelijkheid is en er geen ellenlange discussie over onderhoud, renovatie en sloop en nieuwbouw komen. Dat verlengd slechts de onzekerheid.

Wat betekent de sloop voor de bewoners?
Kunnen ze terug naar de nieuwe woningen? Welke ondersteuning krijgen ze bij een (tijdelijke) verhuizing? Houden ze dezelfde huurprijs? Zo nee, welke mogelijkheden hebben ze dan?

Wat betekent de sloop voor de wijk?
Ook omwonenden zullen de gevolgen merken. Het is een grootschalige operatie. Krijgen we nu weer jarenlange slepende bouwprojecten in Noord? Of worden we ineens geconfronteerd met allemaal lege plekken in de wijk. En hoe lang gaat dat wel niet duren?

Kortom, ga met elkaar in gesprek

Woonzekerheid is belangrijk, zeker voor mensen die afhankelijk zijn van sociale huurwoningen. Duidelijkheid is troef. Daarom vragen wij wethouder Van Vroonhoven of zij een presentatie door de Alliantie wil organiseren waarin zij hun plannen aan de raad presenteren. Ook moeten er informatie-/participatiebijeenkomsten voor de wijk georganiseerd worden. Daarnaast roepen wij de Alliantie op om zo snel mogelijk het gesprek aan te gaan met de bewoners die hierdoor geraakt worden en helderheid te creëren.