11 november 2016

Dudok Wonen komt tegemoet in wens behoud sociale huurwoningen

28 oktober schreven wij over een kaalslag in de voorraad sociale huurwoningen. Aanleiding hiervoor was het concept scheidingsvoorstel van Dudok Wonen waarin zij aangaven 1.100 sociale huurwoningen over te hevelen van de tak  DAEB (Diensten van Algemeen Economisch Belang) naar niet-DAEB.

Elke sociale huurwoning is hard nodig

Wat PvdA Hilversum betreft zorgen we dat er veel meer sociale huurwoningen komen. In de lokale Woonvisie en de concept regionale Woonvisie is in ieder geval de doelstelling opgenomen om de voorraad sociale huurwoningen minimaal gelijk te houden. Tijdens een speciale commissievergadering op 27 oktober vroegen wij daarom aan wethouder Van Vroonhoven aan te dringen bij Dudok Wonen om de plannen te herzien.

Voorraad sociale huurwoningen krimpt niet

In een gesprek met de gemeente is aan de woningbouwverenigingen gevraagd om te kijken wat hun gezamenlijke plannen betekenen voor de regio. Hierbij vroeg de gemeente om specifiek in te gaan op de gevolgen voor de voorraad sociale huurwoningen. Vandaag kwam Dudok Wonen met een verrassend positieve reactie. Over de komende 10 jaar zullen zij de voorraad verminderen met 447 woningen. Met de beoogde nieuwbouwplannen wordt er voor gezorgd dat de voorraad niet krimpt. De brief van Dudok Wonen kunt u hier lezen.

PvdA Hilversum houdt vinger aan de pols

Wij zijn erg blij te zien dat er zo’n constructieve samenwerking is. De woningbouwcorporaties hebben zich van goede wil getoond door niet teveel woningen over te hevelen naar niet-DAEB. Ook lijken zij bereid zich te committeren aan de gewenste bouwafspraken voor nieuwe woningen. De komende tijd zal ook de gemeente over de brug moeten komen. Zij moeten locaties aan de woningbouwcorporaties ter beschikking stellen waar gebouwd wordt. Hiermee wordt gezorgd dat de voorraad écht niet krimpt. Want iedereen verdient een betaalbare woning!