20 april 2013

De verbouwing in Noord is klaar, 15 juni feest

Jarenlang is in Hilversum Noord gebouwd en verbouwd. Op diverse plekken in de wijk Hilversum Noord zijn scholen, woningen en een woondienstenzone vernieuwd en gebouwd. En de klus is nu geklaard! Op 15 juni viert Hilversum Noord de realisatie van de stedelijke vernieuwing in deze buurt, met een groot wijkfeest!

Jaren van nieuwbouw en verbouw

“Is dit stedelijke vernieuwing?” vroeg het toenmalige PvdA Tweede Kamerlid en nu wethouder in Eindhoven Staf Depla zich af, toen hij drie jaar geleden door Hilversum Noord liep. Toen al viel hem de kwaliteit op van deze buurt en vond hij dat hier hoogstaande kwalitatieve verbouwingen plaatsvonden, kijkend naar het bouwproject langs de Erfgooierstraat. Eigenlijk was dit ook de doelstelling, die de Partij van de Arbeid meegaf aan het college van burgemeester en wethouders bij de start van de Stedelijke vernieuwing in Hilversum Noord. “Laat Hilversum Noord haar eigen karakter houden” en “houdt Hilversum Noord in stand”. Wij vonden dat in Noord voorzieningen gebouwd moesten worden en de huidige huur- en koopwoningen een kwaliteitsimpuls moesten krijgen. Fietsend door de wijk, kun je niets anders als constateren dat dit gelukt is!

Het nieuwe woonzorgcentrum Lopes Dias wordt geopend

Tegelijkertijd met het wijkfeest wordt het gloednieuwe woondienstencentrum Lopes Dias geopend. In het woondiensten centrum zijn niet alleen voorzieningen voor jong en oud gerealiseerd, maar ook zorgvoorzieningen voor de gehele wijk. Wij complimenteren de Alliantie, dat zij in deze barre crisistijden toch de handschoen hebben opgepakt om dit woonzorgcentrum te bouwen.

Een spetterend wijkfeest

De afgelopen tien jaar is Hilversum Noord verbouwd. Buurtbewoners hebben samen met de gemeente Hilversum, het welzijnswerk en de Hilversumse corporaties op vele plekken gewerkt aan een verbeterd Hilversum Noord. Bouwplannen onder andere langs de Erfgooierstraat en Jacob van Campenlaan, bij de toenmalige Verrijzeniskerk en ter hoogte van het toenmalige wijkcentrum. Dit wijkcentrum komt terug in de woondienstencentrum Lopes Dias. Er is in mijn ogen alle reden voor dit feest, de verbouwing heeft in opperste harmonie plaatsgevonden! De plannen zijn afgerond en het is geen slepende kwestie geworden. Dit is de winst voor Hilversum Noord en dat verdient deze wijk ook!