Betaalbaar wonen

Door Jacqueline Kalk op 5 januari 2021

Betaalbaar wonen, het blijft een probleem in Hilversum. En niet alleen doordat de woningmarkt volledig op hol is geslagen maar ook doordat de gemeente het allemaal nog teveel op zijn beloop laat en te weinig de touwtjes in handen neemt. Bijvoorbeeld met een zelfbewoningsplicht.

Succes met de doelgroepenverordening

In de afgelopen twee jaar hebben wij, in de gemeenteraad, keihard gewerkt om een goede doelgroepenverordening voor Hilversum te krijgen. Met een doelgroepenverordening regel je dat woningen die gebouwd zijn voor de sociale huur en middenhuur minimaal 25 jaar voor sociale en middenhuur beschikbaar blijven. De huren mogen dan niet buitenproportioneel worden verhoogd en de huizen mogen dan niet worden verkocht. En dat zijn belangrijke voorwaarden om te zorgen dat deze woningen betaalbaar blijven. Onze motie kon rekenen op een zeer ruime meerderheid en werd dus aangenomen. Helaas deed het college er bijna twee jaar over om dit eenvoudige instrument op een goede manier uit te werken. In december werd de doelgroepenverordening in de raad behandeld en met veel amendementen verbeterd en uiteindelijk aangenomen. Als PvdA-fractie zijn we er trots op dat dit ons, als oppositiepartij en ondanks de vertraging van het college, gelukt is.

Alleen kopen als je er zelf gaat wonen

Maar we zijn er nog niet. Als gemeente kunnen we nog veel meer doen om de op hol geslagen woningmarkt te beteugelen. We kunnen dit doen met een anti-verkameringsverordening, dan mag je woningen niet zo maar splitsen om vervolgens per kamer te gaan verhuren voor de maximale winst. En we kunnen een zelfbewoningsplicht invoeren. Met een dergelijke plicht kun je voorkomen dat huisjesmelkers woningen opkopen om vervolgens tegen idiote bedragen te verhuren. En je voorkomt dat een woning als een verdienmodel wordt gezien in plaats van een huis om zelf in te wonen.

Als gemeente wil je ervoor zorgen dat alle mensen een huis kunnen vinden, zo bouw je voor starters, voor ouderen of voor mensen met een zorgbehoefte. En natuurlijk voor gezinnen of alleenstaanden. Zo ook op het Lucentterrein.

Lucent

Op het Lucentterrein zou volgens het bestemmingsplan ongeveer 213 sociale huur appartementen, 23 grondgebonden sociale huurwoningen en 42 grondgebonden koopwoningen komen. Dat zijn mooie aantallen en was er toen een doelgroepenverordening geweest en een zelfbewoningsplicht dan was er niets aan de hand. Alleen is dat nu niet het geval en is het dus mogelijk dat je nu op het Lucentterrein appartementen kunt huren voor 2250 tot 3000 euro per maand. Voor ons en Hart van Hilversum aanleiding om hierover samen schriftelijke vragen te stellen. Voor de PvdA is het onbegrijpelijk en onacceptabel dat we dit laten gebeuren. Wij gaan verder in onze strijd voor betaalbaar wonen in Hilversum. Het helpt niet dat dit college de zelfbewoningplicht niet lijkt te willen en deze niet als prioriteit heeft opgenomen. Maar de aanhouder wint, en wij verzaken niet!

Een screenshot van een appartement aan het Lucentterrein dat vlak na verkoop alweer door een vastgoedbelegger te huur wordt aangeboden.

Jacqueline Kalk

Jacqueline Kalk

In het dagelijks leven: Secretaris/Directeur Centrum voor Lokaal Bestuur (CLB) Gelijke kansen voor iedereen, solidariteit, niet op je handen zitten, maar dingen doen. Voor mij is dat zo vanzelfsprekend dat ik me er over blijf verbazen dat niet iedereen zo denkt. De sociaaldemocratie is mij met de paplepel ingegoten. Met twee ouders, die beide actieve

Meer over Jacqueline Kalk