11 mei 2016

Betaalbaar wonen voor iedereen

Een spannende avond voor de toekomst van sociale woningbouw in Hilversum. Vanavond wordt de woonvisie van Hilversum behandeld in de raad.

Sociaal, middelduur, en duur…

Dat zijn de drie smaken waarin dit college kan denken: “Jongerenhuisvesting? Kleine huishoudens? Daar doen we niet aan.” Wethouder van Vroonhoven verwoord het als volgt in de woonvisie:

‘Nieuw bouwen in het laagste segment, tot aan de kwaliteitskortingsgrens (€ 409,92), lijkt niet reëel. Deze doelgroep is  daarmee met name aangewezen op de bestaande voorraad. Inzet voor de prestatieafspraken is wel het realiseren van sociale huurwoningen in het segment tot aan de tweede aftoppingsgrens (€ 628,76).’

Daarnaast vindt wethouder Van Vroonhoven het acceptabel dat sociale huurwoningen worden verkocht, mits dit maar onder de liberalisatiegrens van € 210.000,- gebeurt. Hiermee heeft zij de woonvisie op de valreep nog aangepast, ondanks eerdere behandeling in de commissie waar nadrukkelijk het verzoek werd gedaan de sociale huurvoorraad te beschermen.

100 jaar Dudok leidt niet tot bezinning

Er wordt gebouwd wat er volgens afspraken moet worden gebouwd, niet meer.  Er wordt niets gedaan om de uitverkoop van de sociale huurvoorraad in stand te houden. En dat voor maximale prijzen. De woonvisie die vanavond behandeld wordt, opgesteld door D66, VVD, CDA en SP heeft geen sociaal karakter en leidt tot verder verval van de waarden die stadsbouwmeester Dudok deze stad nog mee gegeven heeft; De identiteit van een maatschappelijk betrokken tuinstad waar voor iedereen een fatsoenlijke woning is.  En dat in het jaar waarin we 100 jaar Dudok vieren.

Daarom zal PvdA Hilversum vanavond 3 amendementen indienen om de Hilversumse woonvisie haar sociale angel te geven. Ter bescherming van de sociale waarden die deze stad zo mooi maken om in te wonen. Maar bovenal, omdat iedereen een betaalbare woning verdient.