Stop de verkoop van sociale huurwoningen

Door Durk Heidbuurt op 16 maart 2018

Er wordt hard gebouwd in Hilversum. Om te zorgen dat er voldoende sociale huurwoningen zijn is afgesproken met woningbouwcorporaties dat we er elk jaar 250 woningen bijbouwen. Dit is 3 keer zoveel als in de voorgaande jaren. Maar ook al bouw je nog zoveel, als de woningen aan de andere kant net zo hard geliberaliseerd of verkocht worden, zet dit geen zoden aan de dijk. En dat is precies wat er in Hilversum gebeurt.

Voorraad sociale huurwoningen blijft afnemen

In februari 2017 zijn er prestatieafspraken gemaakt met woningbouwcorporaties. Ondanks deze afspraken informeerde het college ons afgelopen maand dat het aantal sociale huurwoningen de komende jaren verder daalt. de 3 grote woningbouwcorporaties blijven interen op het sociaal kapitaal van Hilversum. Volgens onderstaande tabel verdwijnen er t/m 2022 340 sociale huurwoningen. Eerder bleek al dat er in de jaren voor 2016 ook al 600 sociale huurwoningen waren verdwenen. (https://hilversum.pvda.nl/wonen/woonvisie-hilversum-mist-sociale-angel/)

Wat zit er achter de verkoop en liberalisatie?

Sociale huurwoningen verdwijnen niet alleen door sociale koop of liberalisatie van corporaties, maar deze vallen ook ten prooi aan buitenlandse investeringsmaatschappijen. In januari was op Eenvandaag te zien hoe de buitenlandse joint-venture Aventicum 23 miljoen euro heeft verdiend met de verkoop van 252 gerenoveerde woningen in Kanaleneiland te Utrecht. De woningen werden volgens dit onderzoek voor 0-euro verkocht. De woningen in Kanaleneiland waren oorspronkelijk sociale huurwoningen, maar kwamen na de verbouwing als vrije sector woningen op de markt. Uiteraard verdubbelde de huur daarbij.

Bescherm de beschikbare sociale huurwoningen

Het voorbeeld  in Utrecht doet ons afvragen wat er met de verkochte woningen in Hilversum gebeurt. Wij willen daarom dat er meer inzicht komt in wat er gebeurt met sociale huurwoningen die zijn onttrokken aan de beschikbare voorraad. Ook willen wij dat er regels komen over de verkoop en liberalisatie van sociale huurwoningen. Constructies zoals met Aventicum in Utrecht zijn onacceptabel. Sociale huurwoningen zouden nooit zondermeer aan investeringsmaatschappijen mogen worden verkocht.

Durk Heidbuurt

Durk Heidbuurt

Iedereen verdient een zorgeloos bestaan. Waar je naar vermogen bij kan dragen en wordt gewaardeerd om wie jij bent. Waar je je kan ontwikkelen en waar ruimte voor creativiteit is. Daarom zet ik mij in voor betaalbare woningen, zorg in de wijk en goed onderwijs. Het sociaal en cultureel werk heb ik altijd een warm

Meer over Durk Heidbuurt