Fractievoorzitter

Femke van Drooge

Lijsttrekker verkiezingen 2022

Femke van Drooge is fractievoorzitter voor de PvdA Hilversum. Zij is hier geboren en getogen en voelt zich ook een echte Hilversummer. Opgegroeid in de Hilversumse Meent, maar nu woont zij in het centrum, samen met haar man en haar hond.

Van Drooge beschouwt zichzelf als sociaaldemocraat in hart en nieren. Zij gelooft dat mensen die het moeilijk hebben, moeten worden geholpen: “We hebben er allemaal baat bij als mensen in zijn algemeenheid gezonder, gelukkiger, minder arm en minder eenzaam door het leven kunnen gaan.”

Politiek is niet nieuw voor Femke: zij is van 2006 tot 2014 al raadslid geweest voor de PvdA, ook hier in Hilversum. Femke heeft zich toen ingezet voor het inhalen van de achterstand, die Hilversum had op het gebied van onderwijshuisvesting, en voor het realiseren van een poppodium, nu De Vorstin. Van Drooge heeft een belangrijke bijdrage geleverd voor het realiseren van een crematorium bij het mooie Hilversum Zuiderhof, na een decennialange impasse.