14 februari 2013

Werkloze jongeren krijgen een nieuwe kans

De PvdA vindt het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om te werken. Daarom zijn wij, als PvdA, continu op zoek naar mogelijkheden om mensen aan het werk te krijgen. Immers verwachten wij dat iedereen een bijdrage levert aan de samenleving. Helaas krijgt niet iedereen de kans om die bijdrage te leveren. Nu het niet goed gaat met de economie en de werkloosheidscijfers sterk oplopen, vindt de PvdA dat de allerzwaksten in de samenleving kansen moeten krijgen. De allerzwaksten in onze samenleving zijn momenteel de jongeren. De jeugdwerkloosheid is velen malen hoger dan de gemiddelde werkloosheid en werkloze jongeren hebben nauwelijks meer perspectieven. En dat terwijl jongeren nog een heel leven voor zich hebben.

Werken bij de politie is een groot succes!

In Assen is enige tijd geleden een project gestart om werkloze jongeren ervaring op te laten doen bij de politie. Het is de bedoeling dat de jongeren bij de politie in twee jaar tijd voldoende werkervaring opdoen, om zo makkelijker aan een baan te komen. Uit een evaluatie eind vorig jaar bleek het project zo’n succes, dat nu gekeken wordt of de Regiopolitie Drenthe samen met de gemeenten Emmen en Hoogeveen dit project ook daar kan invoeren.

Nationale aandacht

Dit project is zo succesvol gebleken dat het nationale aandacht heeft gekregen. Onlangs heeft Tweede Kamerlid Ahmed Marcouch een motie ingediend om dit nationaal in te voeren. De motie is door de voltallige kamer aangenomen en de nationale mogelijkheden zullen nu onderzocht worden. Succes kent blijkbaar vele vaders.

Hilversumse mogelijkheden?

Naar aanleiding van het succesvolle project in Assen en de nationale aandacht die dit project heeft gekregen, wil de PvdA Hilversum dat deze mogelijkheid ook aan Hilversumse jongeren aangeboden wordt. Uiteraard moet dit werk niet ten koste gaan van de werkgelegenheid van regulier politiepersoneel.

Werken bij de politie verhoogt immers de kansen op de arbeidsmarkt. Bovendien heeft de nationale politie, die per 1 januari 2013 is ingegaan, een maatschappelijke taak om jongeren werkervaring te laten opdoen.

Vragen stellen aan onze burgemeester

De PvdA zal de burgemeester vragen de mogelijkheden te onderzoeken om dit project ook op te starten zodat jongeren weer een kans krijgen om volledig mee te draaien in onze samenleving. Samen staan wij immers sterk. Wij houden u graag op de hoogte van alle ontwikkelingen.