13 juni 2013

Nieuwe stap gezet voor de bouw van ons nieuwe ziekenhuis

Woensdagavond jl is er een nieuwe stap gezet voor de bouw van ons nieuwe ziekenhuis, met alle belangrijke zorgvoorzieningen hieromheen in het toekomstige zorgpark Monnikenberg. Het nieuwe bestemmingsplan benodigd voor deze bouw is met grote steun van de gemeenteraad van Hilversum vastgesteld. Uiteraard zoals u van ons gewend bent, met de PvdA voorop in de strijd!

Compliment voor wethouder Van der Want en de initiatiefnemers

Plan MonikkenbergBij de PvdA zijn wij niet kinderachtig, wij schrijven niet alleen maar positief over onze eigen wethouder! Als een wethouder van een andere politieke partij een compliment verdient geven wij die ook, dat kenmerkt onze sportiviteit! Daarom een pluim voor wethouder Van der Want die dit politieke proces prima heeft afgerond. Maar natuurlijk ook aan alle zorginstellingen die willen investeren in de zorg en werkgelegenheid in Hilversum.

Hiermee is de laatste stap gezet in de bestemmingsplanprocedure van Monnikenberg, die net iets langer dan twee jaar duurde. Wethouder Eric van der Want: ‘Ik ben ontzettend blij met en trots op dit besluit. Het gehele proces is zorgvuldig doorlopen. Door een aantal belangrijke procedures te bundelen en deze in samenhang aan de raad te presenteren, hebben we nu in relatief korte tijd een nieuw bestemmingsplan. Door de uitstekende samenwerking tussen de initiatiefnemers (Tergooi, Merem Behandelcentra, het Goois Natuurreservaat en HPG Hilversum) krijgt dit prachtige, bosrijke gebied een unieke metamorfose waarbij de bestaande natuurkwaliteiten van Monnikenberg verder versterkt en ontwikkeld worden. Het zorgpark is een aanwinst voor Hilversum én de regio.’

Op het zorgpark komen onder andere nieuwbouw voor Tergooi, Merem Behandelcentra, de Mytylschool, een nevenvestiging van het Antoni van Leeuwenhoek/NKI en overige zorgvoorzieningen. Bundeling van diverse zorginstellingen op het zorgpark biedt de mogelijkheid de verschillende zorgvormen nauw op elkaar te laten aansluiten en nieuwe tot stand te brengen. Daarmee kan beter worden ingespeeld op de wensen en behoeften van inwoners in de regio.

Behoud van onze mooie natuur en investeren in wonen; duurzaamheid ten top!

Naast het zorgpark komen op Monnikenberg zeshonderd woningen. Ongeveer de helft daarvan heeft een bestemming die zorg gerelateerd kan zijn en wordt getypeerd als ‘bospark wonen’. De andere helft wordt getypeerd als ‘wonen op het landgoed’.

De natuur is naast zorg en wonen, de derde belangrijke pijler van het nieuwe bestemmingsplan. Het plan voorziet in behoud en verdere versterking en ontwikkeling van de natuur. Zo is het Monnikenberg Groenfonds opgericht waarmee natuurbehoud en –ontwikkeling voor het gebied in eigendom en beheer van het Goois Natuurreservaat de komende honderd jaar is gewaarborgd.

Voor het realiseren van het zorgpark en woningen is bomenkap noodzakelijk. Het college heeft een kapvergunning afgegeven voor 1473 bomen voor de bouw van de eerste fase van het zorgpark (Tergooi, Merem, nevenvestiging AVL en parkeergarage). In een latere fase vragen de initiatiefnemers een tweede kapvergunning aan voor de bouw van de overige zorgvoorzieningen en de woningen. Het betreft dan 350 tot 500 bomen. Om ervoor te zorgen dat de natuur ondanks de bomenkap beheerd en verder ontwikkeld kan worden, investeren de initiatiefnemers € 2 miljoen in maatregelen voor de natuur, in groen- en recreatievoorzieningen en in de herplant van circa 1100 bomen. Overigens worden er pas bomen gekapt als de financiering ook daadwerkelijk rond is voor de bouw van ons ziekenhuis, kortom er worden geen bomen voor niets gekapt. Deze toezegging heeft de wethouder opnieuw herhaald aan de gemeenteraad. Kortom het proces wordt met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd. Elke boom wordt gekoesterd en wordt pas gekapt als het pas echt noodzakelijk is.

Volgens de huidige planning kan volgend jaar de bouw van de eerste onderdelen van het zorgpark van start. In 2014 worden de eerste 20 bomen gekapt voor de nevenvestiging van het Antoni van Leeuwenhoek. De bebouwing op Monnikenberg wordt duurzaam en is in harmonie met de groene omgeving.