15 februari 2014

Zuiderheide wordt een parel in Hilversum Zuid

Het huidige zorgcentrum Zuiderheide in Hilversum Zuid wordt ingrijpend verbouwd.  De plannen bekijkend, maakt duidelijk dat het nieuwe Zuiderheide een parel wordt in wonen en voorzieningen voor dit gedeelte van Hilversum. Zelfstandig oud worden en toch voorzieningen in de buurt hebben, deze metamorfose van Zuiderheide pas prima in het PvdA beleid.

Waarom deze ingreep?

Duidelijk is dat het huidige zorgcentrum verouderd is. De samenleving en de regelgeving is dusdanig veranderd dat renoveren niet meer mogelijk is.  Ook door ontwikkelingen  in de zorg is er minder behoefte aan het oude bejaardenhuis en meer aan zelfstandig wonen waar ook alle vormen van zorg en welzijn geleverd kunnen worden.

Wat gaat er gebeuren?

Al enkele jaren geleden tekenen de gemeente Hilversum, woningcorporatie Dudok wonen, Amaris, Hilverzorg en Versa welzijn een bestuurlijke overeenkomst voor een woondienstenzone Zuid. Juist dit gedeelte van Hilversum was in het woondiensten netwerk die uitgelegd is over Hilversum nog een witte vlek. Naast de Egelantier (wat ook supermooi is!), komt nu de 2de poot in Hilversum Zuid, namelijk Zuiderheide. Hier worden nu ruim 180 moderne zorggeschikte zelfstandige appartementen gerealiseerd. Overigens bijna allemaal in de sociale huur!

Welke voorzieningen voor de hilversummers?

In het vernieuwde Zuiderheide komen voorzieningen waar bewoners en buurtbewoners gebruik van kunnen maken. Denk aan het gezondheidscentrum met huisarts, fysiotherapeut en tandarts, een kapper, restaurant, kinderdagverblijf, zorgsteunpunt en bibliotheek. Ook het parkeren van de auto wordt opgelost door half onder het maaiveld te parkeren met een mooi groen dek. De buitenruimte van het nieuwe woondienstencomplex wordt in relatie gebracht met de omgeving, zo brengen we de heide de stad in!

Zelfstandig oud worden, geen loze kreet!

Wij maken van zelfstandig oud worden, geen loze kreet! Of iets waar u bang van moet worden! Nee, wij laten zien dat de wens om zelfstandig te kunnen blijven wonen en toch voorzieningen bij de hand te kunnen hebben te realiseren is. Door onder andere deze parel in Hilversum Zuid te bouwen, het vernieuwde Zuiderheide!

Hoe zou het eruit kunnen zien?

In de afbeeldingen hieronder wordt een indruk gegeven van hoe het eruit zou kunnen gaan zien.

Zuiderheide Impressie 2

Zuiderheide Impressie 3

Zuiderheide Impressie 4