10 juni 2015

Voor goed welzijnswerk moet je investeren in mensen, niet in programma’s.

Afgelopen week is er een stelling voorgelegd aan het Panel van 1.000 Hilversummers.

Voor goed welzijnswerk moet je investeren in mensen, niet in programma’s.

Er zijn 105 stemmen uitgebracht. Er is als volgt gestemd:

– Helemaal mee eens (56%)
– Mee eens (22%)
– Mee eens, noch mee oneens (13%)
– Mee oneens (4%)
– Helemaal mee oneens (5%)

Eerst afbreken…En dan zien we wel

Vandaag heeft SP-wethouder Klamer een informatiebrief gestuurd. Dit naar aanleiding van een gezamenlijke oproep van de oppositiepartijen om helderheid te krijgen over het welzijnsbeleid. De trieste conclusie blijft helaas dat de opgebouwde infrastructuur en ervaring in het welzijnsveld wordt afgebouwd. Werknemers die zich jaren in hebben gezet voor het welzijn van de inwoners van Hilversum worden op straat gezet. Een plan over hoe de behoefte die hierdoor ontstaat opgevuld gaat worden is er niet.

De waarde van welzijnswerkers wordt onderschat

Burgers moeten volgens de wethouder zelf met initiatieven komen en zo worden forse besparingen gerealiseerd. Ja, als je de dienstverlening stopzet moeten bewoners noodgedwongen zichzelf organiseren. Maar kunnen zij dat? Komen mensen niet in nood? Hebben we straks nog de levendigheid en de sociale cohesie die we graag in onze buurten zien? Wethouder Klamer realiseert zich te weinig hoe waardevol de werknemers van welzijnsorganisaties en hun ervaring is. Door eerst af te bouwen heb je geen oplossing achter handen en is er straks geen weg terug.

Een plan en meer respect

Wethouder Klamer moet met een duidelijk plan komen hoe hij wil zorgen dat het welzijnswerk in Hilversum goed geregeld is. Er valt wel te spreken voor het idee om inwoners en buurten zelf met initiatieven te laten komen. PvdA Hilversum steunt dit van harte. Wij hebben echter serieuze bedenkingen of het subsidiëren van deze initiatieven leidt tot het welzijnsveld wat je graag wil zien en wat Hilversum nodig heeft. Er ontbreekt structuur, samenhang en continuïteit. Je weet ook niet wat voor partijen straks met voorstellen komen en hoe betrouwbaar zij zijn. Wij zijn daarom van mening dat de afbouw van het bestaande welzijnswerk veel te rigoreus gaat, met een gebrek aan respect voor de medewerkers en dat wat er in de afgelopen jaren opgebouwd en gedaan is.

Doe ook mee aan het panel van 1.000 Hilversummers

Wilt u ook deelnemen aan het panel? Stuur dan een e-mail naar 1000hilversummers@pvdahilversum.nl.