19 mei 2013

PvdA geeft steun aan vervoer dagbesteding

Marianne woont in een begeleid wonen project. Op deze manier kan ze, ondanks haar beperking, zelfstandig wonen. Zij werkt als serveerster in een restaurant. Gelukkig zijn er nog ondernemers die Marianne ondanks haar beperking een werkplek aanbieden. Marianne gaat dagelijks met een taxibusje naar haar werk. Voor haar is dat de beste vorm van vervoer om op haar werk te komen. Het openbaar vervoer brengt in dit geval geen uitkomst, omdat Marianne zich soms niet goed kan oriënteren. Natuurlijk is deze vorm van vervoer iets duurder, maar het levert ook veel op. Gedurende de dag is er geen begeleiding voor Marianne nodig en ze heeft veel plezier in haar werk.

Deze vorm van dagbesteding komt veel voor binnen de zorg. Er zijn duizenden mensen met een beperking afhankelijk van speciaal vervoer om op hun werk, dagbesteding of stage te komen. De zorginstellingen krijgen via de AWBZ een vergoeding voor deze vorm van vervoer.

En nu het kabinetsbeleid

Door de economische malaise zet het kabinet in op stevige bezuinigingen. Er is bijna geen sector die verschoond blijft van deze kortingen. De bedragen zijn vaak zo immens dat niemand zich er een reële voorstelling van kan maken. Maar al deze bezuinigingen hebben uiteindelijk invloed op het dagelijks leven van gewone mensen. Hoewel de PvdA deel uitmaakt van deze regering, zijn wij als afdeling Hilversum niet altijd even blij met alle voorstellen en koerswijzigingen. De Haagse bezuinigingen moeten in veel gevallen op lokaal niveau opgevangen worden. Op het vervoer voor mensen met een beperking bezuinigt het kabinet 150 miljoen euro. Dat is meer dan de helft van het budget. Voor mensen met een beperking heeft dit direct gevolgen. Ze kunnen niet meer naar hun werk, dagbesteding of stage en moeten noodgedwongen thuis blijven. Dit gaat rechtstreeks in tegen het recht van ieder mens deel te kunnen nemen aan het arbeidsproces. Maar het kabinet zet de bezuiniging door en de zorginstelling moet zelf maar zien, hoe haar bewoners op het werk of de dagbesteding komen.

Wethouder werkt niet echt mee

Om dit probleem te tackelen willen wij de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) inzetten om – in schrijnende gevallen – mensen toch te laten vervoeren naar werk of dagbesteding. Temeer daar deze vorm van vervoer in 2015 toch onder verantwoordelijkheid van de gemeente gaat vallen. Maar wethouder van der Want (D66)  wilde eerst onderzoeken wat het probleem is. Dat werd ons te iets te gortig, temeer daar de korting per 1 juli een feit is. Geen tijd voor onderzoeken, maar voor concrete maatregelen. Zodoende hebben we als PvdA, samen met SP en GroenLinks, een amendement ingediend. Met uitzondering van de VVD is dit amendement door de hele raad gesteund. En daarmee kan Marianne en andere mensen met een beperking  die in Hilversum wonen en naar werk of dagbesteding moeten gebruik blijven maken van het vervoer dat ze nodig hebben.