7 maart 2014

Gemeente steunt nieuwbouw op locatie Zuiderheide

De gemeente Hilversum steunt de nieuwbouw op de locatie Zuiderheide met een subsidie van 350.000 euro. De subsidie is bedoeld voor het restaurant en de ontmoetingsruimte in een van de vijf nieuwe woongebouwen die op de plek van het huidige zorgcentrum komen. “De subsidie is heel belangrijk voor het nieuwe woongebied”, aldus Michiel van Baarsen, manager projecten bij Dudok Wonen.

“Ontmoetingsruimte straks kloppend hart woongebied”

Van Baarsen: “Zonder de financiële steun van de gemeente hadden we het restaurant en de ontmoetingsruimte  niet kunnen realiseren. Daarom zijn we er ook zo blij mee. De gemeente laat hiermee haar betrokkenheid zien.” Anja Diepstraten, regiomanager van Amaris Zuiderheide, sluit zich hierbij aan. “De bijdrage van de gemeente betekent een bijdrage aan het welzijn van de (buurt)bewoners. Het restaurant en de ontmoetingsruimte vormen straks het kloppend hart van het nieuwe woongebied, een prachtige plek waar de mensen elkaar kunnen ontmoeten, een kop koffie kunnen drinken of iets kunnen eten.”

Aanbod wonen, zorg en welzijn

“Met de ISV-subsidies (Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing) hebben we de afgelopen jaren een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de verbetering van woonwijken in Hilversum”, benadrukt PvdA wethouder Jan Rensen. “In Hilversum Noord is Lopes Dias daar een goed en geslaagd voorbeeld van. En met eerst De Egelantier en nu de locatie Zuiderheide heeft ook de zuidkant van Hilversum een goed aanbod van wonen met zorg en welzijn. Niet alleen voor de bewoners zelf, maar ook voor de buurt zijn deze voorzieningen erg belangrijk.”

Centrale functie

Dudok Wonen bouwt de komende jaren vijf woongebouwen met in totaal 200 appartementen. De nieuwe appartementen worden duurzaam en  toekomstbestendig gebouwd. De vijf woongebouwen worden door verschillende architecten ontworpen, zodat elk gebouw uniek is. Behalve een restaurant en ontmoetingsruimte krijgt het nieuwe woongebied allerlei voorzieningen waar buurtbewoners gebruik van kunnen maken. Daarmee krijgt het een centrale functie in de wijk. Denk aan een gezondheidscentrum met huisarts, fysiotherapeut en apotheek, een kapper, kinderdagverblijf, zorgsteunpunt en bibliotheek.

Planning

Dudok Wonen start dit jaar met  de voorbereidende werkzaamheden zoals het realiseren van een tijdelijke entree en parkeerplaats. Vervolgens starten we met de bouw van de eerste twee woongebouwen. Als alles volgens planning verloopt, worden deze woongebouwen in 2016 opgeleverd. De sloop en bouw vindt gefaseerd plaats. Naar verwachting is in 2020 het nieuwe woongebied helemaal klaar. Het eerste gebouw komt op de plek van de parkeerplaats. Het tweede gebouw verrijst op de plek waar nu de D-Vleugel is. Bewoners van deze vleugel verhuizen in maart naar een andere plek in het zorgcentrum. De leeggemaakte vleugel wordt vervolgens gesloopt.

Duurzaam en toekomstbestendig

Met de herontwikkeling spelen Amaris Zuiderheide en Dudok Wonen in op de veranderende woonwensen van ouderen. Het huidige gebouw van Amaris Zuiderheide heeft geen toekomst meer. Het is verouderd en de samenleving en de regelgeving zijn dusdanig veranderd dat herontwikkeling onvermijdelijk is.