13 speerpunten voor ‘Thuis in je wijk’

1 februari 2022

De PvdA wil dat íedere Hilversummer zich thuis voelt in Hilversum. Dat kan alleen in een eerlijker, socialer en rechtvaardiger Hilversum, waar mensen naar elkaar omkijken, waar de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen, waar we ook “wij” zijn en niet alleen maar “ik”. We kunnen alleen samenleven als we het samen doen. Zodat iedere Hilversummer weet: hier word ik gezien, hier word ik gehoord.

Ons verkiezingsprogramma ‘Thuis in je wijk’ is nu te bekijken. Hieronder staan alvast 13 van de meest opvallende punten:

Huizen voor Hilversummers, niet voor beleggers

 1. Huizen zijn voor Hilversummers om in te wonen en niet om rijke beleggers te spekken. De PvdA heeft ervoor gezorgd dat er een zelfbewoningsplicht is. Maar dat is niet voldoende om Hilversummers te beschermen tegen de grillen van de markt. Met een opkoopverbod voorkomen we dat in Hilversumse wijken anonieme beleggers de woningmarkt verpesten met peperdure en slecht onderhouden huurwoningen.
 2. De PvdA gaat de woningnood in Hilversum aanpakken. Wat ons betreft gaan we bouwen op het Circusterrein en komt er een prachtige, duurzame en groene wijk op de plek waar nu het vliegveld is, zeker omdat de gemeente daar de eigenaar van de grond is.
 3. Van alle nieuwbouwprojecten is 40 procent bestemd voor sociale huur. Zo hoeven Hilversumse gezinnen met lage inkomens niet langer opgehokt te zitten in kleine appartementen of op de zolder van oma.

Zorg in de buurt, op maat en voor iedereen

 1. Er komt een einde aan de wachtlijsten. Elke wijk krijgt een eigen sociaal wijkteam dat de bewoners kent, dat problemen signaleert en de hulp biedt die nodig is. Zo halen we eenzame mensen uit hun isolement en koppelen we mensen die ziek zijn of verward gedrag vertonen op tijd aan de juiste hulpverlener.
 2. Hilversummers die een zorgvraag hebben, krijgen binnen twee weken antwoord.

Veilig in je wijk

 1. De PvdA wil meer wijkagenten op straat en minder achter het bureau. Ook willen we meer boa’s inzetten voor de handhaving. In wijken waar Hilversummers overlast ervaren, wil de PvdA flexibele politieposten inrichten.
 2. Iedereen moet veilig uit kunnen gaan, ook in het centrum. Intimidatie van vrouwen, meiden of mensen uit de lhbtiq+-gemeenschap hoort niet thuis in Hilversum. Daarvoor spreken wij horecaondernemers stevig aan op hun verantwoordelijkheid. Cafébazen die goed meewerken met bestuur en politie, mogen langer open blijven of krijgen meer ruimte voor een terras.

Niemand aan de kant

 1. Niets is zo slecht voor de gezondheid als opgroeien en leven in armoede. Voor Hilversummers die moeten rondkomen van een minimum inkomen, is de PvdA ruimhartig. Je zal maar in de knel komen door te hoge vaste lasten, bijvoorbeeld door stijging van de gas- en elektriciteitsprijzen. Dan kan je rekenen op ondersteuning uit ons woonlasten-compensatiefonds.
 2. Met ons 100 Basisbanenplan helpen wij de komende 4 jaar 100 Hilversummers aan een baan in de publieke sector. Daarmee maken we meteen ook de wijken zorgzamer, gezelliger én veiliger. We zetten extra schoolconciërges, speeltuinopzichters, sportcoaches en energiecoaches in.

Een leefbare toekomst

 1. Wij willen dat iederéen kan meewerken aan behoud van een leefbare wereld voor onze kinderen en kleinkinderen. Het is moeilijk om groen te doen als je rood staat. Huiseigenaren met een laag inkomen die niet of moeilijk kunnen lenen, kunnen rekenen op subsidie, zodat ook zij hun huis duurzamer kunnen maken. Energiecoaches helpen hun eigen wijkgenoten die dat nodig hebben, met energieadvies en praktisch klussen.

Alle kinderen doen mee

 1. De verschillen in Hilversum zijn enorm. Met zijn villawijken en topscholen aan de ene kant en dichtbevolkte, versteende wijken aan de andere. Elk kind verdient een gelijke kans, waar die ook vandaan komt. Alle kinderen krijgen les van goede leerkrachten in goed geventileerde schoolgebouwen. Scholen met meer leerlingen met leerachterstanden helpen we met extra geld.
 2. De vrijwillige ouderbijdrage is  ook écht vrijwillig. Deelname aan een schoolreisje of uitstapje mag daarvan niet afhankelijk zijn. Wij stellen een maximum aan het bedrag. Zodat elk kind van elke school in Hilversum ook echt mee kan doen.

Onze gemeente, onze inspraak

 1. Bewoners tellen mee. Goede ideeën zijn belangrijk voor de buurt. Bij de start van nieuwe plannen voor de wijk, maken we aan de voorkant duidelijk op welke manier betrokkenheid en inspraak zijn georganiseerd en hoe ervoor wordt gezorgd dat iedereen de gelegenheid heeft om mee te praten om te voorkomen dat bewoners zich speelbal voelen van projectontwikkelaars en/of de gemeente.