Geen verbreding N201: zet in op OV en vermindering woon-werk verkeer

Door Privé: Femke van Drooge op 30 december 2018

De laatste tijd is veel ophef ontstaan over een mogelijke verbreding van de N201, ook wel bekend als de Vreelandseweg. De Provincie Utrecht zal hier op 8 januari een oplossingsrichting voor kiezen. Later wordt ook van de Provincie Noord-Holland verwacht dit te gaan doen. De PvdA Hilversum laat alvast luid en duidelijk weten dat zij een verbreding van de N201 geen optie vinden. Daar hoort uiteraard ook bij dat we elke optie voor een weg over de Hoorneboegse hei volledig uitsluiten.

Als de N201 in haar geheel wordt verbreed zullen de gevolgen voor Hilversum groot zijn. Óf de verbreding wordt vergezeld met een desastreuze aanleg van een weg over de Hoorneboegse hei naar de A27. Met alle gevolgen vandien voor de prachtige maar kwetsbare natuur daar. Óf de N201 wordt niet doorgetrokken, waardoor al het extra verkeer over de Diependaalse laan moet worden geleid, die nu al overbelast is. De gevolgen: geluidsoverlast, luchtvervuiling, meer CO2 uitstoot en minder verkeersveiligheid. Meer auto’s vragen volgens sommige partijen om meer wegen, maar meer wegen leiden zéker tot meer auto’s. We zullen het fileprobleem niet oplossen met een verbreding van de wegen. Het zal alleen maar leiden tot opnieuw een toename van het aantal automobilisten.

Wat is er aan de hand?

De Provincie Utrecht neemt in januari een besluit over dit deel van de weg.

De ophef is ontstaan doordat de Provincie Utrecht bezig is met een verkenning van mogelijke aanpassingen van de N201. De Gedeputeerde Staten van Utrecht verwachten op 8 januari één oplossingsrichting uit vier opties te kunnen kiezen. Twee van die oplossingsrichtingen gaan over een verbreding van de N201 van 2 naar 4 rijbanen. Het gaat in dit geval alleen om het Utrechtse deel van deze weg, dat begint in Amstelhoek en ophoudt bij Vreeland. Het deel van de N201 dat langs Loosdrecht, Kortenhoef en Hilversum loopt hoort hier dus (nog) niet bij.

‘Weg over de hei’ genoemd in MIRT rapport.

Dat betekent echter niet dat de inwoners van Hilversum volledig gerust kunnen zijn. Want er is nog een ander onderzoek. Dat onderzoek houdt wel degelijk rekening met de verbreding van de hele N201, inclusief het doortrekken via de Hoorneboegse heide naar de A27. Het gaat om het rapport ‘Meerjarenprogramma voor Infrastructuur, Ruimte en Transport’ (MIRT) voor de Oostkant van Amsterdam. Dit rapport verkent ook de mogelijkheid voor een verbreding van de N201, met als doel dat de A2 en de A27 een doorlopende verbinding met elkaar krijgen.

OV en verbetering woon-werk verdeling beter voor lange termijn

Overigens concludeert dit rapport ook meteen, dat dit van alle onderzochte oplossingsrichtingen de kleinste haalbaarheid heeft en de meeste negatieve effecten, vooral voor de natuur. Volgens het MIRT rapport kunnen wij voor de lange termijn veel beter inzetten op het Openbaar Vervoer. Daarnaast geeft het rapport advies over een betere verdeling van wonen en werken in de stedelijke driehoek Amsterdam-Almere-Utrecht, zodat de gemiddelde afstand van wonen tot werk ook kleiner wordt. Zie de afbeelding hieronder voor een vergelijking van de verschillende opties uit het MIRT rapport.

Een vergelijking van opties voor de langere termijn. Het aanpakken van de provinciale wegen heeft de meeste negatieve effecten (rode iconen)

 

Afwachtende houding van college niet verstandig

Wethouder Wolthers van de gemeente Hilversum geeft alvast aan dat zij een weg over de hei niet ‘haalbaar’ acht. De PvdA is erg blij dat het college zich in ieder geval over deze optie al uitspreekt. Maar de wethouder doet geen uitspraken over de verbreding van de N201 langs Loosdrecht, Kortenhoef en Hilversum. Zij wil eerst afwachten wat de provincie Utrecht gaat besluiten over ‘hun’ deel van de weg. Wij denken dat het verstandiger is als het college een meer pro-actieve houding aanneemt. Het MIRT rapport geeft aan dat het verbreden van de N201 al bijna helemaal geen zin heeft, als men niet direct de gehele weg van Schiphol tot aan Hilversum en zelfs tot aan de A27 daarin meeneemt. Het is dus ook in het belang van de provincie Utrecht om nu al te weten wat de standpunten zijn van de gemeentes Hilversum, Wijdemeren en van de Provincie Noord-Holland.

U kunt ook wat doen!

Wilt u meehelpen om dit plan niet tot uitvoering te laten komen? Onderteken dat de petitie tegen de verbreding van de N201 en een weg over de Hoorneboegse heide. De fractie van de PvdA heeft dit zeker al gedaan. Wij hopen dat u dat ook zal doen!

Teken de petitie >

Privé: Femke van Drooge

Privé: Femke van Drooge

Femke van Drooge is fractievoorzitter voor de PvdA Hilversum. Zij is hier geboren en getogen en voelt zich ook een echte Hilversummer. Opgegroeid in de Hilversumse Meent, maar nu woont zij in het centrum, samen met haar man en haar hond. Van Drooge beschouwt zichzelf als sociaaldemocraat in hart en nieren. Zij gelooft dat mensen

Meer over Privé: Femke van Drooge