25 januari 2013

De PvdA vraagt uw mening over bus en taxi in Hilversum

Bij de fractie van de Partij van de Arbeid Hilversum komen vragen of opmerkingen binnen over het bus- en taxivervoer in Hilversum. Toch kunnen wij nog niet altijd duiden of deze vragen of opmerkingen incidenten of een structureel probleem zijn. Daarom vragen wij u uw mening, het enige wat u moet doen is onze enquete invullen, de enquete richt zich op de bussen binnen Hilversum en het taxivervoer wat in Hilversum wordt uitgevoerd (niet zijnde de WMO-taxi).

De opzet van de enquete

Daarom vind u vanaf nu tot en met 31 maart een vragenlijst op onze website om uw mening te peilen over het bus- en taxivervoer in Hilversum.

Wat vind u van de kwaliteit van de bussen?
Kennen de chauffeurs de weg, zijn de chauffeurs vriendelijk?
Zijn de bussen of taxi’s wel goed schoon?

Met uw antwoorden kunnen wij de problemen aankaarten bij de vervoersbedrijven, de wethouder of bijvoorbeeld de provincie. Kortom, wij zouden graag uw mening vernemen over deze vormen van vervoer.

Via de volgende link komt u bij de vragenlijst: Enquete

Wat gaan wij doen met de enquete?

Natuurlijk zijn we afhankelijk van de uitslag van de door u ingevulde enquete en de hierbij behorende resultaten. Maar aan de hand van de resultaten kunnen we toetsen of het bus en taxi vervoer in Hilversum voldoet aan de gemaakte afspraken (zoals de contracten met de gemeente en provincie) en zullen we ook zeker met de resultaten politiek aan de slag gaan. Dat bent u van ons gewend en ook hierbij kunt u weer op ons rekenen!

Wij kijken uit naar uw antwoorden.