5 juli 2015

De gemeente moet wegwerkzaamheden beter spreiden

Afgelopen week is er een stelling voorgelegd aan het Panel van 1.000 Hilversummers.

De gemeente moet wegwerkzaamheden beter spreiden, ook als deze dan langer duren en meer geld kosten.

Er zijn 89 stemmen uitgebracht. Er is als volgt gestemd:

  • Helemaal mee eens (30%)
  • Mee eens (22%)
  • Mee eens, noch mee oneens (6%)
  • Mee oneens (21%)
  • Helemaal mee oneens (20%)

Er is weinig keus, even doorbijten

Zowel uit het stemgedrag als de inhoudelijke reacties blijkt een sterke tweedeling. Voor de één zijn de vertragingen en omleidingen een grotere bron van ergernis dan voor de ander. Het is ook maar net afhankelijk van je situatie hoe erg het is. Goed, in twee maanden is wel alles weer klaar, maar Hilversum zal de komende weken flink verstopt zitten. Erg vervelend voor het woon-werkverkeer, met name voor bewoners in Noord- en Oost-Hilversum. Ook de mensen die in het Media Park werkzaam zijn mogen zich verheugen op vertragingen en worden gedwongen door Bussum van en naar hun werk te reizen. Of zoals de officiële omlegging loopt, door het centrum.

Hulpverlening in gevaar

Verscheidene hulpdiensten hebben aangegeven niet geïnformeerd te zijn. Onder andere de brandweer en ambulance zijn niet blij met de werkzaamheden. Zij geven aan dat dit de hulpverlening in gevaar brengt. De bereikbaarheid van plekken is een probleem als de weg is afgezet en al het verkeer over de begaanbare wegen wordt geloodst. Bepaalde spoedgevallen, bijvoorbeeld kinderen, cardiologie en neurologie, moeten naar Blaricum. Ook hier kan veel vertraging optreden, juist als elke seconde telt.

Zou de gemeente het ooit leren?

Wat PvdA Hilversum betreft is deze planning alles behalve handig. Het veroorzaakt veiligheidsrisico’s en creëert onnodig extra overlast. Het argument dat het echt niet anders kan, vinden wij niet sterk. De gemeente zou er goed aan doen lering uit deze situatie te trekken, in plaats van het goed te proberen te praten. Hopelijk kunnen we dan voorkomen dat dit weer op deze manier gaat.