Veilig in je wijk #stopstraatintimidatie

Door Privé: Femke van Drooge op 7 maart 2022

Thuis in je wijk = Veilig in je wijk. Naroepen, achter je aan blijven lopen, agressief gedrag, ongewenste aanrakingen of intimidaties… vervelend genoeg weet bijna iedereen wel een voorbeeld te noemen. Twee jonge PvdA kandidaten vragen aandacht voor dit onderwerp en starten een meldpunt. De PvdA fractie stelt vragen aan het college.

Ga naar het PvdA meldpunt straatintimidatie >

Actieve jongeren in onze partij, Frank Samwel en Rox de Beaufort, besloten om steekproefgewijs te onderzoeken of dit probleem ook in Hilversum speelt. De resultaten zijn helaas niet zo geruststellend.

Enquête onder jongeren

Meer dan 60 mensen, grotendeels vrouwen onder de 25 jaar, hebben de vragenlijst ingevuld. Bijna 90% van deze ondervraagden geeft aan zelf ervaring te hebben met straatintimidatie of iemand te kennen die hier ervaring mee heeft. Vooral het centrum, de Groest en het station worden vaak genoemd als locaties waar straatintimidatie plaatsvindt. Maar opvallend genoeg wordt ook de wijk Kerkelanden veel genoemd, en de eigen straat. Al met al wordt het veiligheidsgevoel door deze jongeren met een krap zesje beoordeeld, als zij ’s avonds alleen over straat lopen.

Frank en Rox hebben ook naar de ervaringen zelf gevraagd. Hier komen vrij heftige voorbeelden uit, zoals:

  • seksuele, ‘vieze’ opmerkingen naroepen of uitschelden;
  • achterna lopen of rijden, met scooter of zelfs met de auto, in één voorbeeld tot aan het eigen huis;
  • agressieve en gewelddadige uitingen zoals in het gezicht spugen, bekogelen met voorwerpen;
  • van de fiets af proberen te trekken of het blokkeren van de doorgang;
  • ongewenste aanrakingen: vooral in de billen knijpen of een klap op de billen geven wordt meerdere keren genoemd;

Niet alleen vrouwen hebben gereageerd: jonge mannen geven aan voor ‘kankerhomo’ uitgescholden te worden op basis van kledingkeuze. Eén jonge Picnic bezorger geeft aan regelmatig te worden uitgescholden wanneer hij zijn auto tijdelijk moet neerzetten voor een bezorging. In de bijlage worden wat geanonimiseerde resultaten verder toegelicht.

Schriftelijke vragen aan college

Fractievoorzitter en lijsttrekker Femke van Drooge stelt op basis van hun actie schriftelijke vragen aan het college: “We weten allemaal dat straatintimidatie een veel ervaren probleem is. Toch zijn wij geschrokken van de heftigheid van sommige ervaringen. Wij denken dat we meer zicht op het probleem moeten krijgen door een speciaal meldpunt, dat er meer aandacht kan komen voor het probleem door een campagne met voorlichting op scholen en tijdens het uitgaan. Echte overlastgevers kunnen worden aangepakt door een gebiedsverbod in Hilversum – maar wij weten niet voor hoever dat ook wordt gedaan bij intimidatie zoals in de voorbeelden die de jonge Hilversummers ons nu hebben gegeven. Wij hopen dat het college hiermee aan de slag gaat.”

Lees hier onze schriftelijke vragen >

Privé: Femke van Drooge

Privé: Femke van Drooge

Femke van Drooge is fractievoorzitter voor de PvdA Hilversum. Zij is hier geboren en getogen en voelt zich ook een echte Hilversummer. Opgegroeid in de Hilversumse Meent, maar nu woont zij in het centrum, samen met haar man en haar hond. Van Drooge beschouwt zichzelf als sociaaldemocraat in hart en nieren. Zij gelooft dat mensen

Meer over Privé: Femke van Drooge