7 maart 2014

Opheldering over Van Musschenbroekstraat

Wij zijn actief met bewoners in gesprek. Dat doen we in verschillende buurten. Ook hebben we gesproken met bewoners in de Musschenbroeckstraat en omgeving. In deze buurt hebben we een aantal punten geconstateerd waar bewoners last van hebben. Bij de terugkoppeling naar de buurt hebben we hierover niet juist bericht.

Drugsverkoop niet in Van Musschenbroekstraat, maar verderop

We hebben melding gemaakt van verkoop van drugs, wat tot verbazing leidde in de buurt. Dat is inderdaad het geval, maar het betreft hier dealers van buiten de buurt, die hun klanten ontmoeten op de parkeerplaatsen aan de Anton Philipsweg. Een plek net buiten de wijk. Maar buurtbewoners hebben hier last van en voelen zich niet altijd veilig. Zeker als ze ’s avonds hun hond uitlaten. De politie surveilleert nu regelmatig om deze overlast voor de buurt terug te dringen.

Verder is er weinig vertier voor de jongeren, temeer daar het Arie Loomanhuis nu niet meer voor de buurt beschikbaar is. Jongeren chillen wat op de twee speelterreintjes en soms geeft dat wat overlast en rommel.

Parkeeroverlast

Verder zijn er ook wat punten van aandacht in de Röntgenstraat. Daar is sprake van parkeeroverlast. Veel bezoekers van Al Amal gebruiken de parkeergelegenheid in de Röntgenstraat, waardoor een tekort aan parkeerplaatsen ontstaat. Het zou mooi zijn als Al Amal bezoekers hun auto’s op de parkeerplaatsen bij de Anthony Fokkerweg zouden kunnen zetten.

Voor alle duidelijkheid. Er is geen enkele sprake van drugsgebruik op de speelpleintjes door jongeren uit de buurt. En de drugsverkoop aan de Anton Philipsweg is de laatste tijd teruggedrongen door surveilleren van de politie.