29 maart 2013

Goede acties van de burgemeester voor een veiliger centrum

Het Hilversumse centrum moet nog veiliger worden, dat is de inzet van onze burgemeester Pieter Broertjes. Onze burgemeester wil deze inzet verwoorden in de nieuwe nota Veilig Uitgaan, die in April besproken wordt in de Hilversumse gemeenteraad. De Partij van de Arbeid is heel positief over deze extra maatregelen. Het Hilversumse centrum moet weer veilig en gezellig worden, dat is de inzet van de PvdA en we zijn blij dat de burgemeester dit ook als een van zijn speerpunten van beleid ziet!

Bijna twintig nieuwe maatregelen

Sinds vorig jaar augustus zijn er extra maatregelen getroffen om de veiligheid in het centrum te verbeteren. Een aantal ontoelaatbare incidenten lagen hieraan ten grondslag. Ook de PvdA heeft toen actie ondernomen om de burgemeester te steunen in deze extra maatregelen. Sindsdien is er keihard gewerkt om de veiligheid te verbeteren. Toch is elk incident er nog een teveel en leeft ook bij ons het volledige besef dat de neerwaartse spiraal van onveiligheid omgebogen moet worden. Dit lukt niet via een eenmalige actie. Daarom zijn wij heel blij dat de burgemeester nu bijna twintig nieuwe acties aankondigt, zoals een combinatie van interventies, gericht om agressie in het uitgaansleven te voorkomen door het voeren van een consequent alcohol- en drugsbeleid. Het stellen van regels, het opleggen van ontzeggingen en het beter uitvoeren van het deurbeleid. Maar ook acties om ouders meer te betrekken, maar ook inzet van extra politie, particuliere toezichthouders en cameratoezicht.

Extra camera’s in het centrum

Eindelijk, na jaren van onzinnige discussies, zijn er nu camera’s geplaatst in ons centrum! Deze camera’s blijken een doorslaand succes te zijn. De cijfers (altijd discutabele dingen overigens, die cijfers!) liegen er toch niet om. Er worden verdachte situaties gemeld, alcoholgebruik op straat wordt tijdig gesignaleerd, maar ook zinloos geweld wordt voorkomen door tijdige en nauwkeurige waarneming. Het veiligheidsgevoel is door de camera’s in het Hilversumse centrum vergroot. Om dit veiligheidsgevoel te verbeteren, maar ook de aanpak door de politie te vergroten, moeten er nog vijf camera’s bijkomen. Door plaatsing rond het station, de Havenstraat en het Langgewenst kan het beleid verbeterd worden. “Het cameragebied wordt hierdoor compleet”, aldus de deskundigen. De Partij van de Arbeid steunt de plaatsing van deze extra camera’s, we moeten de veiligheid in het centrum niet verontachtzamen, vinden wij!

Keert de rust nu weer terug?

“Veiligheid is een linkse hobby”, dat is ons credo in Hilversum. De rust moet terugkeren in ons uitgaansgebied. De tijd van pappen en nathouden moet voorbij zijn. De PvdA vindt dat wij onze hulpverleners, de gezagdragers en onze burgemeester moeten ondersteunen in het vergroten van de veiligheid in Hilversum. Daarom is het initiatief tot deze nieuwe nota Veilig Uitgaan uitstekend en roepen wij het college van burgemeester en wethouders op om de burgemeester te helpen in het vinden van financiële middelen om deze initiatieven te realiseren. Veiligheid moet geen sluitpost van de Hilversumse begroting zijn, de veiligheid in het centrum moet een verhoogd aandachtspunt blijven!