Standpunten

Zoeken

Armoedebestrijding en schuldhulp

Hilversum kent een grote tegenstelling tussen rijk en arm. Te veel Hilversum zitten zonder werk, terwijl de economie laatste jaren flink is aangetrokken en ook in onze gemeente volop bedrijvigheid is. Bedrijven zullen we gericht stimuleren om meer Hilversummers aan te nemen of waar nodig een kans te geven zich te bewijzen via stages en ervaringsplekken. Van organisaties die

Lees verder

Duurzaamheid

Hilversum kan zich niet onttrekken aan de opdracht die voortvloeit uit het Parijse Klimaatverdrag om aan een zo duurzaam mogelijke gemeente te blijven werken, met goede luchtkwaliteit, biodiversiteit en ook binnen de bebouwde komt veel groen. Schone lucht is cruciaal voor onze gezondheid. Helaas is de luchtkwaliteit op een aantal plekken in de stad onvoldoende, vooral vanwege het drukke

Lees verder

Leefbaarheid in buurten en wijken

Hilversum wordt gekenmerkt door een groot aantal heel verschillende wijken. Van bijna grootstedelijk tot villapark, van compact tot ruim opgezet. Elke wijk en iedere buurt heeft zijn eigen karakter en ook zijn eigen problemen. Maar wat iedereen in Hilversum verbindt, is de wens om in een leefbare, prettige en veilige buurt te wonen. In zo’n buurt voel je je

Lees verder

Onderwijs en cultuur

Voor de PvdA zijn onderwijs en cultuur onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als mediastad bieden we onderdak aan verschillende mediaopleidingen. Dat mag wat ons betreft zelfs nog een stuk beter. We willen van Hilversum een echte mediaopleidingsstad maken. En dat begint al op de basisschool. We nodigen scholen uit om in hun lessen meer aandacht te besteden aan mediawijsheid, met

Lees verder

Openbare ruimte, stedenbouw en verkeer

De grootste uitdaging voor Hilversum ligt in het combineren van stedelijke ontwikkelingen: wonen, werken, winkelen, recreatie, educatie, cultuur en uitgaan. Dat alles binnen de beperkingen van een van oorsprong Goois heidedorp op de uitlopers van de Utrechtse Heuvelrug, omringd door beschermde natuur. Hilversum is in veel opzichten bijzonder, met zijn bedrijvigheid, mediapark, vele monumenten, regiofunctie en contrasten tussen villaparken

Lees verder

Werk en economie

Voor de PvdA gaat economie vooral over werkgelegenheid. Die is er volop in onze regio, in en rondom de media, bij grote bedrijven als Nike en Hunkemöller en ook bij kleinere ondernemingen. De regionale samenwerking in Gooi- en Vechtstreek en met Amsterdam en Utrecht gebruiken we om Hilversum als mediastad verder te onderscheiden. Ook het winkelbedrijf en de

Lees verder

Wonen

De PvdA staat al sinds zijn oprichting op de barricade voor voldoende betaalbare huizen. Iedereen dient goed te kunnen wonen voor een eerlijk deel van het besteedbaar inkomen. De druk op de woningmarkt is groot in onze regio en zal de komende jaren alleen maar groter worden. De wachtlijsten zijn onverminderd lang en duizenden mensen zijn actief op zoek

Lees verder

Zorg en welzijn

Iedereen moet mee kunnen doen. Als dat niet lukt – even of voor langere tijd – is er altijd iemand die meedenkt en ondersteuning biedt. Van goede zorg moet je in Hilversum zeker kunnen zijn. Zorg is dichtbij, toegankelijk, beschikbaar en betaalbaar. Zorg en welzijn gaat over samenwerking en kwaliteit. Verbetering van de zorg en doelmatige besteding van de

Lees verder