18 januari 2015

PvdA stelt vragen over banenverlies bij Tomingroep, verkeersoverlast Diependaalselaan en HSV Wasmeer

Aanstaande woensdagavond stelt de PvdA vragen aan het college van burgemeester en wethouders. Allereerst over het banenverlies bij onze Tomingroep, waar multinational Unilever het inpak werk van soep naar Oost Europa wil overhevelen. Tevens vragen wij de verkeerswethouder naar welke maatregelen hij gaat nemen tegen de verkeersoverlast op de Diependaalselaan. Tot slot willen wij heel graag een oplossing voor HSV Wasmeer, de 100 jarige sportvereniging moet een oplossing krijgen voor haar te bouwen sportaccomodatie

Vragen Partij van de Arbeid gezamelijke commissie 21 Januari 2015

Vragen aan wethouder Klamer

“Is de strijd met Unilever al gewonnen?”

Geachte wethouder Klamer,

Enige tijd geleden heeft de PvdA u vragen gesteld over het uitbesteden van werk van onze Tomingroep door de multinational Unilever aan bedrijven in Oost Europa. Tot onze grote vreugde hees u per direct de rode vlag en beloofde u de strijd aan te gaan met Unilever. Daarbij natuurlijk gesteund door uw kennis en kunde op het gebied van de economie.

 

Natuurlijk zijn wij, reuze benieuwd of de strijd al is gewonnen en Unilever het werk gewoon aan onze Tomingroep geeft en niet aan bedrijven in Oost Europa.

 

Onze vragen zijn dan ook als volgt:

  1. Zijn er gesprekken geweest met Unilever, wanneer en met wie heeft u deze gevoerd?
  2. Hebben de gesprekken wenselijke resultaten opgeleverd?
  3. Blijft het werk bij onze Tomingroep en hoeven de mensen niet ontslagen te worden?

Rekenend op een constructief antwoord,

Hans Haselager

Vragen aan wethouder Voorink

“Help de hilversummers aan de Diependaalselaan”

Geachte wethouder Voorink,

Wij zijn heel blij dat u, samen met burgemeester Broertjes, een bezoek heeft gebracht aan de omwonenden langs en rondom de Diependaalselaan. Op een prima moment trouwens, want het was zo druk op de Diependaalselaan, dat burgemeester Broertjes niet eens op een fatsoenlijke wijze uit zijn auto kon stappen. Ook vindt de PvdA het heel goed dat ook op de Diependaalselaan de luchtkwaliteit gemeten wordt.

Toch blijft het momenteel bij mooie woorden en leuke intenties. Het, naar de gemeenteraad, gestuurde voortgangsbericht staat vol met mooie bestuurlijke volzinnen, worden acties afgestreept, zonder ooit iets aan actie te hebben opgeleverd en blijft het convenant op deze wijze “gebakken verkeerslucht”

Onze vragen zijn dan ook als volgt:

  1. Welke concrete acties worden op korte termijn genomen op de Diependaalselaan?
  2. Hoe gaat de verkeerswethouder het doorgaande vrachtverkeer tegenhouden op de Diependaalselaan?
  3. Waarom gaat de verkeerswethouder, in navolging van bijvoorbeeld de D66 wethouder in Amsterdam, niet over op een verbod op doorgaand vrachtverkeer op de Diependaalselaan?

Rekende op een constructief antwoord,

Hans Haselager

Vragen aan wethouder Voorink

“Laat het 100 jarig bestaan van HSV Wasmeer een feest worden!”

 

Op 16 Januari heeft HSV Wasmeer opnieuw een indrukwekkend overzicht gestuurd van de chronologie van de geschiedenis van de totstandkoming van een nieuw sportcomplex op Anna’s Hoeve. Overigens duurt de totstandkoming van dit sportcomplex dus inderdaad al een kleine twintig jaar, compleet met een kapotte stroomkabel voor de lichtinstallatie, aangelegd door de gemeente Hilversum en een met onkruid ingezaaid voetbalveld, toevallig ook in opdracht van de gemeente Hilversum

Natuurlijk de laatste twee voorbeelden zijn slechts twee kleine kwinkslagen, dat geven wij als PvdA ook wel toe. Wat echter veel duidelijker is geworden, is dat de betrokkenheid van de gemeente Hilversum veel groter is, als de wethouder tot nu toe doet voorkomen. Het is niet slechts een kwestie van een miljoen euro ter beschikking stellen, maar ook het “vrijwillig” opleggen van ontwerp en architect over het gekozen bouwontwerp (toevallig ook het duurste ontwerp) en het inwinnen van advies, namens de gemeente Hilversum over de te kiezen tactiek omtrent de belastingconstructie. (zie de brief van ambtenaar Borkelmans, 05 April 2013). Ook heeft wethouder Boog, heel duidelijk gekoerst op de BTW constructie zoals nu de financiele constructie ingebouwd, de gemeente Hilversum doet dit al vanaf 2007.

Wat tevens is veranderd ten opzichte van de vorige keer toen de Partij van de Arbeid vragen stelde over de situatie rond HSV Wasmeer is het feit dat het financiele bedrag is veranderd. Dankzij inspanningen van HSV Wasmeer is het bedrag van 350.000 euro naar 175.000 euro verlaagd, dit is overigens nog inclusief een bedrag van ruim 30.000 euro voor de omgevingsvergunning

Onze vragen zijn dan ook als volgt:

  1. Is de wethouder het niet met ons eens dat er in het 100 jarig bestaan, in 2015, een oplossing gevonden moet worden?
  2. Is de wethouder bereid, zoals ook bij de HOV tunnel en zorgpark Monnikenberg om de omgevingsvergunning (bedrag van ruim 30.000 euro te betalen aan gemeente Hilversum) op nul euro te zetten?
  3. Waarom is een garantstelling van 175.000 euro geen aanvaardbare oplossing
  4. Is de wethouder op korte termijn bereid dit met HSV Wasmeer te bespreken

Rekenend op een constructief antwoord,

Hans Haselager