24 november 2016

Kinderen mogen niet de dupe zijn van het systeem

Afgelopen week is er een stelling voorgelegd aan het panel van 1.000 Hilversummers, met de vraag of de bestrijding van kinderarmoede een speerpunt van de gemeente moet zijn.

De stelling: Kinderarmoede moet een speerpunt van de gemeente zijn

Er is 111 keer gestemd. De uitslag is als volgt:

  • Helemaal mee eens (57%)
  • Mee eens (21%)
  • Mee eens, noch mee oneens (9%)
  • Mee oneens (8%)
  • Helemaal mee oneens (5%)

Er is een overduidelijke meerderheid die zich uitspreekt voor het belang van de bestrijding van kinderarmoede. Uit de inhoudelijke reacties blijkt dit ook. Het gaat om het meedoen op het gebied van school, sport en cultuur. Speciale aandacht werd genoemd voor onze ‘nieuwe’ jonge kinderen. Ook samenwerking met andere maatschappelijke partijen is interessant. Uit de tegenargumenten kwamen bezwaren naar voren over de manier waarop PvdA Hilversum dit onderwerp aanpakt. Maar over het belang lijken velen het er wel mee eens.

Kinderen mogen niet de dupe zijn van keuzes van dit college

De feedback is voer voor reflectie van onze fractie. Hadden we dit beter aan kunnen pakken, hadden we een bredere motie moeten schrijven? PvdA Hilversum zal de komende tijd verdere gesprekken aangaan met het college en de fracties. Om uit te zoeken waar de verschillen liggen en wat de overeenkomsten zijn. We blijven de verbinding zoeken met het college. Want alleen samen kunnen we de samenleving mooier maken.